Civilna zaštita KS pozvala građane da odmah preduzmu preventivne mjere zbog najavljenih padavina

Iz Civilne zaštite Kantona Sarajevo poručili su svim pravnim i fizičkim licima da, kako su naveli, odmah preduzmu preventivne mjere od kišnih padavina.

Ovo su naveli u preporuci s obzirom na to da se prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) 8. novembra i 9. novembra očekuju padavine.

“Preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima da odmah u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća, preduzmu neophodne mjere zaštite od kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstva za brzi odgovor na najavljene kišne padavine), jer će se tako stvoriti pretpostavke za učinkovitiju i bržu reakciju svih subjekata sistema zaštite i spašavanja”, kazali su iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Posebno su apelovali opštinskim službama civilne zaštite da također odmah stave svoje snage u pripravnost kako bi bile spremne.

Radio AS