KJKP RAD jutros krenuo sa pranjem i dezinfekcijom na području Ilidže

Nakon što se voda povukla sa saobraćajnica koje su bile poplavljene u naselju Otes, Općina Ilidža, krizni štabovi KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo su izdali naređenje da se izvrši pranje i dezinfekcija saobraćajnica i drugih javno-prometnih površina.

Ekipe KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo jutros su krenule sa pranjem i dezinfekcijom saobraćajnica, trotoara i drugih javnih površina koje su bile pod vodom tokom prethodnih poplava na području Općine Ilidža.

Radio AS