Civilna zaštita Novo Sarajevo provela mjere zaštite od zmija na više lokacija

Nakon što su početkom juna izvršene aktivnosti na suzbijanju krpelja na području Novog Sarajeva, Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu nastavila aktivnosti na tretiranju zelenih površina, te početkom ove sedmice obavila i deviperaciju na više lokacija na području ove lokalne zajednice.

Radi se o procesu odbijanja zmija i gmizavaca upotrebom repelenta, modernih hemijskih sredstava, a sve u cilju povećanja bezbjednosti i zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Navedene aktivnosti realizovane su u saradnji sa firmom “Sanitacija” d.o.o. Sarajevo.

Radio AS