Coca-Cola u BiH i Sarajevo Film Festival provode inicijativu odgovornog odlaganja otpada

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini i Sarajevo Film Festival i ove godine posvećeni su unaprijeđenjima u oblasti zaštite okoliša i održivosti kroz realizaciju inicijative “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.”. 

Aktivnosti u okviru inicijative “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” i globalnog programa Svijet bez otpada usmjerene su na stvaranje novih navika za pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada, kao i na edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja otpada za očuvanje resursa i okoliša, saopšteno je iz kompanije Coca – Cola BiH.

U saopštenju se navodi da su najprometnije festivalske lokacije u gradu opremljene sa 25 kontejnera koji se sastoje od tri cjeline: za plastične boce, za limenke i za miješani otpad, kao i sa 20 bačvi za ambalažni i za miješani otpad. Odvojeno prikupljeni otpad potom preuzima komunalno preduzeće “Rad”, a potom kompanija “Ekopak”, koja se brine za recikliranje plastične ambalaže i drugih odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala.

“Sretni smo da je i ove godine naše partnerstvo sa velikim svjetskim brendom i liderom u polju društveno odgovornog poslovanja ojačano Coca-Colinom globalnom inicijativom Svijet bez otpada. Inicijativa Recikliraj me. Pokloni mi novi život. u Bosni i Hercegovini krenula je baš na Sarajevo Film Festivalu prošle godine, i dodatno podržala naše opredjeljenje ka održivim praksama koje ove godine realiziramo i kroz ekološku inicijativu – Greening of Sarajevo Film Festival. Odgovorno odlaganje otpada, prikupljanje i recikliranje sastavni su dio nastojanja Sarajevo Film Festivala i Coca-Cole ka zdravijem i čišćem okolišu za sve”, rekao je direktor Sarajevo film festivala Jovan Marjanović

Direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cola HBC Adria Bruno Jelić kazao je da je tokom prošlogodišnjeg Festivala, za osam dana aktivnosti inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. odvojeno je prikupljeno: jedna tona plastičnog otpada, dvije tone papira, šest tona stakla i tri tone miješanog otpada.

“Želimo i ove godine, kroz konkretne akcije sa Sarajevo Film Festivalom promovirati održive i odgovorne prakse u poslovanju kroz smanjenje svog utjecaja na okoliš u zajednicama u kojim poslujemo. Ujedno, nastavljamo da potičemo građane na odgovoran odnos prema ambalažnom i drugom otpadu, i sudjelujemo u stvaranju boljih navika – odvojenog prikupljanja i odlaganja otpada”, rekao je Jelić.

Radio AS