U toku uređenje i izgradnja zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu

Povodom 12. augusta, Međunarodnog dana mladih, iz Vlade Kantona Sarajevo su poručili da je važno da zajednica prepoznaje potrebe mladih i stavlja javni prostor u funkciju razvoja, učenja i rekreacije novih generacija. Tako su na Kampusu Univerziteta u Sarajevu u julu i augustu angažovani radnici na poslovima čišćenja parka i rekonstrukciji sadržaja na zelenim površinama južnog dijela Kampusa.

Cilj projekta je oživljavanje postojeće parkovske površine duž ulice Zmaja od Bosne, koji uključuje zaštitu postojećeg zelenila i novi koncept prostorne organizacije projektovan kao „Univerzitet u parku“. Prethodno podrazumijeva rekonstrukciju postojećih pješačkih staza, zamjenu ulične rasvjete, klupa, te postavku oko 500 metara nove trim staze koja prati prirodni raspored drveća i rastinja.

Decenijama se o podizanju modernog univerzitetskog centra razgovaralo, uz brojna ponuđena rješenja i ideje, ali ovi radovi predstavljaju konkretan iskorak Vlade Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Općine Novo Sarajevo i UNDP-a na putu ostvarenja ovog generacijskog poduhvata.

“Oživljavanjem ovog prostora Kampus prestaje biti samo mjesto prolaska do učionice ili kabineta, već mjesto učenja i susreta, gdje će studenti, ali i ostali građani, boraviti tokom cijelog dana i koristiti ponuđene sadržaje”, poručuje Edin Forto, premijer Vlade KS.

Trenutni radovi predstavljaju drugu fazu projekta uređenja i izgradnje zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Radovi su uslijedili nakon uklanjanja šest ruševnih objekata koji su predstavljali opasnost za prolaznike i stanovnike okolnih naselja. Sa početkom radova se čekalo na ljetni period i pauzu u radu fakulteta smještenih u Kampusu, a završetak je planiran u mjesecu septembru prije nego se studenti vrate u svoje klupe.

“Sadržaji koji su predviđeni projektnim zadatkom – pješačke staze sa nekoliko posebnih hortikulturno uređenih površina, tematski tretirane površine sa posebno dizajniranim urbanim mobilijarom, kao i trim staza za trčanje duž cijelog parka, će biti na raspolaganju studentima i profesorima našeg Univerziteta, ali i ostalim građanima Grada Sarajeva. Zahvaljujem Vladi Kantona Sarajevo, Općini Novo Sarajevo i Razvojnom programu Ujedinjenih nacija, koji su dali podršku cjelokupnom projektu”, dodaje rektor Rifat Škrijelj.

Lokalni organ uprave, općina Novo Sarajevo, u ovoj fazi je osigurala tehničku podršku UNDP-a pri nadzoru i provedbi projekta, što je učinilo cijeli pristup razvoju sportsko-rekreativne zone Kampusa znatno efikasnijim i provedivijim.

“Unapređenje kvaliteta obrazovanja kao i jačanje povezanosti nauke, akademske zajednice i razvoja su od izuzetne važnosti za napredak svakog društva. Ovaj projekt koji se realizuje u partnerstvu sa Vladom KS, Univerzitetom i Općinom Novo Sarajevo predstavlja investiciju u budućnost i iskorak ka sprečavanju odlaska mladih stvaranjem boljih uslova za studiranje u Bosni i Hercegovini”, poručuju iz Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH.

Izuzetna saradnja Univerziteta, Vlade KS, Općine Novo Sarajevo i UNDP-a u BiH važan je putokaz i drugim zainteresiranim donatorskim programima da postoji jasna spremnost brojnih aktera da se uključe i osiguraju da moderni Kampus Univerziteta u Sarajevu postane stvarnost.

Radio AS