Danas isplata dječijih dodataka i naknada civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas, po osnovu zaštite porodice sa djecom, korisnici ovog prava u KS moći podići januarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 4.710.747,74 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.035 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatna pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike sa statusom civilnih žrtava rata u našem kantonu da je danas počela isplata njihovih naknada za januar 2022. godine.

Korisnici ovog prava svoje naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo iznos od 1.077.399,45 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 3.241 korisnika u Kantonu Sarajevo.

Radio AS