Danas isplata februarskih naknada korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da će danas početi isplata naknada za februar korisnicima socijalne zaštite u KS, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

U te svrhe je iz Budžeta KS uplaćeno 1.195.075,77 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.456 korisnika stalne novčane pomoći: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Radio AS