Danas isplata junskih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata junskih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom.

Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo mogu preuzeti svoje naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, a za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 5.908.768,81 KM.

Ova sredstva su izdvojena za 16.365 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Radio AS