Danas je Dan vozača i automehaničara

Danas (15. januara) se obilježava Dan vozača koji je ucrtan u kalendar 1960. godine. Tada je Josip Broz Tito posao počasni član Saveza vozača i automehaničara Jugoslavije.

Ovaj dan nas podsjeća na to da je posao vozača veoma težak i odgovoran, a ono što predstavlja dodatne poteškoće u njihovom poslu su loši uslovi na bh. putevima, kao i nepoštovanje saobraćajnih propisa mnogih učesnika u saobraćaju.

Posljednjih godina vozači i automehaničari, kako sami ističu, rade u sasvim izmijenjenim okolnostima i uz angažman koji je znatno drugačiji nego nekada. Ovaj posao, po njihovim tvrdnjama, može biti veoma naporan, ali i veoma privlačan.

Radio AS