Danas počinje isplata naknada korisnicima socijalne zaštite i civilnim žrtvama rata

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da danas počinje isplata oktobarskih naknada korisnicima socijalne zaštite, kao i civilnim žrtvama rata u KS. Za isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnicima socijalne zaštite iz Budžeta KS je uplaćeno 1.172.890,87 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.215 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda. Također, za 3.154 korisnika sa statusom civilne žrtve rata iz Budžeta KS za ovaj mjesec uplaćeno je 1.102.680,20 KM.

Korisnici naknade mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Radio AS