Danas počinje isplata penzija u Federaciji BiH

Penzije u FBiH povećane su za 5%, a isplata počinje danas, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO.

Nakon što je usvojen Budžet Federacije BiH, Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio je na hitnoj sjednici odluku od akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 5%.

U skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, akontacijsko usklađivanje primjenjuje se na sve penzije, osim penzija ostvarenih u 2024. godini, sa izuzetkom najnižih i zajamčenih penzija.

U skladu s navedenim, najniža penzija za januar 2024. godine iznosi 565,18 KMzajamčena penzija 674,52 KM, a najviša penzija iznosi 2.757,74 KM.

Prema važećem Zakonu, najviša penzija do daljneg ostaje 2.800 KM.

Ena Kurtović