Dani Beča i nauke u Sarajevu 27. i 28. septembra

Svoju dugogodišnju saradnju Beč i Sarajevo će ove godine nastaviti i na dvodnevnoj konferenciji Vienna Science Days. Uzimajući u obzir ciljeve održivosti i globalne izazove današnjice, predstavnici gradskih uprava, Kantona Sarajevo i univerziteta oba grada, razgovarat će o temama aktuelnim za razvoj grada.

Konferenciju će otvoriti predstavnici gradskih vijeća Beča i Sarajeva, sa željom da istaknu važnost saradnje na gradskom nivou i ulogu gradova kao pokretača promjena. 

Prvi dan koferencije, 27. septembar glasi “Dan nauke” jer su glavni uvodničari predstavnici univerziteta i njihov doprinos komunalnim temama. U fokusu prve teme “Zelena energija” su smanjenje ovisnosti o gasu i alternativni izvori energije za gradsko grijanje. Druga programska tačka “Urbana poljoprivreda” će se osvrnuti na potencijal uzgoja u gradskoj sredini i njegovu ulogu u cirkularnoj ekonomiji. 

Drugi dan konferencije, “Dan Beča”, posvećen je isklučivo razmjeni na nivou uprava. Prvi panel “Transparentna uprava” obuhvatiti će aspekte participacije građana i digitalizacije kao bitne preduslove za funkcionisanje održivih gradova. Posljednja tema konferencije, “Javnim prevozom do klimatske neutralnosti”, osvrnuti će se na važnost razvoja novih linija gradskog prevoza s ciljem smanjenja emisija prouzrokovanih automobilskim saobraćajem i unapređenja infrastrukture. 

Među panelistima su predstavnici Grada Beča, Grada Sarajeva, Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a sa univerzitetskog nivoa Tehnički Univerzitet u Beču (TU Wien), Univerzitet za prirodne resurse i bionauke (BOKU Wien), Mašinski fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevo. 

Prijave za konferenciju koja će biti održana u Swissotelu će biti otvorene uskoro, a učešće je bez kotizacije, saopćeno je iz Ureda Grada Beča u Sarajevu. 

Radio AS