Dani otvorenih vrata u Općini Stari Grad

Od ponedjeljka, 13.02. do petka 17.02.2023.godine, od 14-17,00 sati u Sali 1 Općine Stari Grad građani će kroz ‘Dane otvorenih vrata’ moći postavljati pitanja Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, pomoćnici načelnika Elmi Novalija i njenim saradnicima.

Ova Služba radi sa boračkom populacijom i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva koje se obraćaju brojnim zahtjevima: za pomoć borcima, stipendije djeci boračke populacije, jednokratne pomoći, pomoći za liječenja, porodiljske naknade, dječiji doplatak i drugo.

Građani će imati priliku postavljati dodatna pitanja o tome i rješavati eventualne nejasnoće, posebno imajući u vidu da su od ove godine odlukom općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića uvedene brojne novine za ove kategorije stanovništva kao što su mjesečne naknade djeci s hroničnim oboljenjima i s poteškoćama u razvoju, uvećane stipendije djeci boračke populacije, uvećana sredstva za pomoć liječenju građana, a u toku je i javni poziv za finansiranje boračkih udruženja.

Građani uvijek mogu pozvati Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu za sve potrebne informacije (033 282 322 i 033 282 397), ali će kroz Dane otvorenih vrata ostvariti bržu i direktniju komunikaciju i dobiti sve odgovore, upute i pojašnjenja na licu mjesta, kao i ostvariti uvid u stanje svojih zahtjeva.

Imajući u vidu da je rad Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu usko vezan sa radom Centra za socijalni rad Stari Grad, u ponedjeljak će u Danima otvorenih vrata učestvovati i predstavnici ovog Centra, i to Dženeta Moralić (pedagog), Mirela Torlak (socijalni radnik) i Hidajeta Smajović (socijalni radnik).

Radio AS