Dansko vijeće za izbjeglice doniralo osam laptopa za JU Dom zdravlja KS

Dansko vijeće za izbjeglice (DRC) nastavlja jačati kapacitete zdravstvenog sistema s ciljem unapređenja kvalitete usluga koje se pružaju ljudima u pokretu i lokalnim građanima, a sve zahvaljujući projektima koje finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju.

Tako je DRC danas isporučio osam laptopa Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS).

“Postali smo bogatiji kao profesionalci i kao ljudi, radeći s ljudima u pokretu svih generacija koji trenutno borave na teritoriji Kantona Sarajevo. Važno je naglasiti da su naše kolege motivisane da rade s izraženom empatijom prema migrantima, izbeglicama i tražiocima azila, kao i njihovim problemima. Zahvaljujući odličnoj saradnji s DRC-om i donacijama poput ove, uspjeli smo unaprijediti kvalitet usluga u našoj zdravstvenoj ustanovi”, naglasio je Abel Baltić, generalni direktor JUDZKS.

Zdravstveni radnici predano i posvećeno rade svoj posao i imaju samo jedan cilj: pružiti jednaku i kvalitetnu pomoć svim ljudima kojima je potrebna, bilo da se radi o lokalnom stanovništvu ili ljudima u pokretu, saopćeno je iz DRC-a.

“Naša saradnja s JUDZKS prethodnih godina bila je više nego efikasna i zahvalni smo zdravstvenim radnicima koji pružaju medicinsku pomoć ljudima u pokretu, u ambulantama koje su formirane u prihvatnim centrima, ali i u zdravstvenim ustanovama kada je to potrebno. Zaista svoj posao obavljaju u skladu s najvišim profesionalnim standardima uprkos svim izazovima s kojima se suočavaju. Nastavit ćemo podržavati rad zdravstvenih ustanova širom BiH osiguravanjem medicinske opreme i uređaja ili renoviranjem potrebnih odjela”, kaže Samir Ahmetović, voditelj DRC zdravstvenog tima.

Projekat “Podrška zdravstvenoj tranziciji” počeo je s realizacijom u augustu 2022. godine procjenom potreba zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom i Sarajevskom kantonu, a isporuka opreme počela je ovog mjeseca.

Radio AS