Data saglasnost na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici dala je saglasnosti na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, te ovlastila premijera Edina Fortu da u ime Vlade potpiše ovaj ugovor. 

Kako je na današnjoj sjednici objasnila ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS istekao je 1. aprila ove godine, nakon čega se pristupilo pregovorima za zaključenje novog između predstavnika Vlade KS i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika KS. Nakon održanih pregovora, pregovarački timovi su usaglasili tekst ovog ugovora. 

Uvažavajući porast cijena roba i usluga, osnovna plaća državnih službenika i namještenika uvećava se za 5%. Odredba Kolektivnog ugovora kojom se omogućava ovo povećanje je svjesno formulirana na način da obuhvata isključivo državne službenike i namještenike, te da se ne primjenjuje na nosioce izvršne i zakonodavne vlasti – članove Vlade i zastupnike u Skupštini KS, niti direktore samostalnih upravnih organizacija. 

Osim toga, stvorene su pravne pretpostavke za primjenu člana 41. stav 10. Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo u vezi sa nagrađivanjem državnih službenika i namještenika na osnovu ocjenjivanja njihovog rada.

Radio AS