Vlada KS usvojila Uredbu o procjeni utjecaja propisa u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Uredbu o procjeni uticaja propisa u KS. Ovom Uredbom se uvodi procjena utjecaja propisa (Regulatory lmpact Assossment – RIA), kao sistematski proces kvantifikacije i testiranja očekivanih učinaka predloženih propisa.

Ovaj pristup predstavlja jedan od bitnih segmenata reforme javne uprave koji, između ostalog, podrazumijeva pretpristupnu obavezu Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji proizlazi – potreba poboljšanja kvaliteta politika, a procjena utjecaja propisa i konsultacije o politikama treba da postanu sastavni dio njihovog donošenja. Provođenje utjecaja propisa je dio reformske oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika u procesu reforme javne uprave u BIH.

Vijeće ministara BIH, Vlada FBiH i Vlada RS su donijeli odgovarajuće dokumente kojima je procjena utjecaja propisa postala sastavni dio donošenja propisa, a kako je istaknuto na današnjoj sjednici, Kanton Sarajevo je prvi kanton koji donosi ovu uredbu.

Uredba je izrađena u skladu sa ključnim međunarodnim i standardima Evropske unije, kao i sa propisima na nivou BiH i FBiH.

“Trenutno u Kantonu imamo brojnih nejasnoća i preklapanja kod donošenja propisa, jer su segmenti uređeni različitim uredbama koje nisu međusobno usklađene. Zbog toga su i nacrti o kojima odlučuje ova vlada različitog formata i sadržaja. Uredbom se uvode instrumenti procjene utjecaja u kantonalnu zakonodavnu proceduru koji će doprinijeti kreiranju kvalitetnihih zakona, kroz izbor najoptimalnijih rješenja i identificiranje, te otklanjanje mogućih negativnih efekata”, obrazložila je na današnjoj sjednici ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić.

Osim toga, potiče se saradnja i koordinacija u kreiranju zakona između kantonalnih organa međusobno, ali i drugih institucija Kantona i nivoa vlasti, kao i jačanje transparentnosti i participativne demokratije u zakonodavnom procesu.

“Uz podršku UNDP smo dobili stručnjake koji su u saradnji sa uposlenicima Ministarstva razvili Nacrt uredbe koji je baziran na svim standardima u ovoj oblasti, ali i koji je prilagođen kontekstu našeg kantona. Pristup ove uredbe je testiran na obuci sa predstavnicima skoro svih ministarstava koji rade na normativno-pravnim poslovima i svi su se složili da je potrebno uvesti ovaj pristup”, dodala je ministrica Softić Kadenić.

Govoreći o prednostima, ministrica je navela da se Uredbom povećava kvalitet propisa i osigurava horizontalna i vertikalna usklađenost, povezuju postojeći propisi koji se odnose na nomotehniku i fiskalnu procjenu utjecaja, kao da se i osigurava veći stepen harmoniziranosti jer svi nacrti sadrže prateće obrazloženje koje jasno opisuje očekivane ciljeve tj. donose se propisi u kojima će biti jasno opisan problem, zbog čega se propis donosi i namjera koja se planira ostvariti.

Također, osigurava se da proces donošenja odluka od strane minstara, davanja mišljenja ali i proces odlučivanja Vlade bude jednostavan i pouzdan. Djelomično se povećava administrativno opterećenje, ali dokumentovanjem procesa odlučivanja od samog početka se opterećenje smanjuje, sve u cilju kvalitetnijih propisa. U isto vrijemer se omogućava da proces konsultacija sa javnosti bude svrsishodan i efikasan.

Radio AS