Delegacija KS završila posjetu njemačkoj pokrajini Brandenburg

Delegacija Kantona Sarajevo, koju je predvodio predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić, a u čijem sastavu su bili ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović, vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Omer Osmanović, te povjerenica Vlade KS za migracije Alma Tabaković, u toku trodnevne posjete njemačkoj pokrajini Brandenburg razmijenila je dosadašnja iskustva i informacije iz oblasti sigurnosti, borbe protiv korupcije i migracija.

Zajedno sa predstavnicima ove njemačke pokrajine iskazana je obostranu spremnost i zainteresiranost za nastavak saradnje. Tokom posjete, upriličen je susret sa ministrom unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Brandenburg Mihaelom Štubgenom (Michael Stubgen), te radni sastanci sa dva pokrajinska sekretara Uveom Šulerom (Uwe Schuler) i dr. Markusom Grunevaldom (Markus Grunewald) i šefom policije ove pokrajine Oliverom Stepijenom ( Oliver Stepien).

Predsjedavajući SKS i predsjednik Komisije za sigurnost Skupštine KS Okerić predstavio je svojim domaćinima organizacionu strukturu sigurnosnog sistema u Kantonu Sarajevo, te dosadašnja unapređenja zakonskih propisa koja tretiraju policiju i njeno rukovođenje.

“Nastavak reformskih procesa unapređenja rada policije treba biti zasnovan na pozitivnim primjerima pojedinih uređenih zemalja Evropske Unije. Naš je stav da ne trebamo pribjegavati ad hoc rješenjima koja su komplikovana, neprovediva i nisu utemeljena na dobrim praksama uređenih država koja imaju slična ustavna uređenja”, istakao je Okerić.

Dodao je kako ga posebno raduje da je Kanton Sarajevo prepoznat kao svijetli primjer Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i da u korak prati napredne metode uspostavljanja i unapređenja antikoruptivnog sistema kao u uređenim zemljama EU.

“Njemačka je uređena i funkcionalna država, čije primjere dobrih praksi trebamo koristiti za opšte unapređenje društvenog sistema, posebno sa aspekta sigurnosti, zbog sličnog decentraliziranog uređenja kao što je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine”, naglasio je v.d. ministra Osmanović.

Naveo je da u svim uređenim zemljama članicama EU ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa ministrom ima važniju i značajnu ulogu. Upravo tome trebamo težiti i mi u našim zakonskim i podzakonskim propisima, a sve u cilju efikasnijeg i efektivnijeg djelovanja policije na terenu.

“Čvrsto smo opredijeljeni da u dijelu u kojem su migracije u nadležnosti institucija Kantona Sarajevo osiguravamo najveći stepen poštovanja ljudskih prava i sloboda migranata, te obezbijedimo sigurnost i štitimo interese naših sugrađana, kao što smo to činili i do sada. Naš cilj lakše ćemo postići slijedeći dobre prakse nivoa vlasti u razvijenim evropskim zemljama koje su pandan Kantonu Sarajevu, kao što je to pokrajina Brandenburg u Saveznoj Republici Njemačkoj”, istakla je ministrica Prvulović.

Iskazala je i zadovoljstvo što su zajedno sa kolegama iz pokrajine Brandenburg dogovorili da im u budućem radu budu na raspolaganju za savjetovanje i podršku u ovoj oblasti.

Kao dio strategije iz oblasti sigurnosti, MUP KS planira da do kraja ove godine upriliči susret kroz konferenciju sa svim dosadašnjim prepoznatim partnerima iz porodice EU, a na ranije spomenute teme.

Radio AS