Delić: Izgradit ćemo najsavremeniji edukacioni centar na Igmanu

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić potpisao je danas Sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije i izgradnje edukacionog centra „Čavle“ na Igmanu sa dekanom Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Ahmetom Lojom.

Sporazum je potpisan za realizaciju prve faze ovog projekta koja podrazumijeva pripremu i izradu projektne dokumentacije, što je preduslov da se krene u realizaciju obnove i dogradnje uništenih i u ratu porušenih objekata edukacionog centra „Čavle“.  U okviru tih objekata je i meteorološka stanica koja je prije agresije bila u mreži meteoroloških stanica Republike Bosne i Hercegovine.

Kako je istakao ministar Delić, riječ je o iznimno bitnom edukacinom centru u kojem će se educirati i doeducirati stručni kadrovi koji će svojim znanjem i angažmanom doprinijeti očuvanju i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištem, ali i preventivnim mjerama u borbi s klimatskim promjenama.

„Mi smo svjesni našeg najvažnijeg prirodnog resursa i njegove važnosti za naš kanton. Od početka mandata posebnu pažnju posvetili smo očuvanju i razvoju kompletnog ekosistema šume, tako da je obnova i izgradnja edukacionog centra samo još jedan u nizu projekata kojima pokazujemo naše opredjeljenje i namjeru da zaštitimo i unaprijedimo razvoj ukupnog ekosistema šume“, kazao je ministar Delić.

Istakao je da će ovo biti jedan od najsavremenijih edukacionih centara u Europi.

Ukupna vrijednost obnove i dogradnje, odnosno proširenja edukacionog centra „Čavle“ na Igmanu, je oko 720.000 KM.
Radovi će uslijediti nakon izrade projektne dokumentacije.

„Ovaj edukacioni centar nekad je bio neizostavan dio naše praktične nastave i terenskih istraživanja. Nažalost, u poslijeratnom periodu se nije radilo na obnovi ovih važnih objekata, te oni nisu upotrebljavani u kapacitetu u kojem bi trebali i mogli biti upotrijebljeni. Mi ćemo ovom rekonstrukcijom proširiti kapacitete sale za edukaciju, renovirati postojeće objekte, te izgraditi edukativnu sobu s meteorološkom stanicom, ali i izgraditi amfiteatar na otvorenom koji će ambijentalno biti usklađen s okolišem“, naveo je dekan Lojo.

Istakao je da projekt podrazmijeva i izgradnju edukativnih staza, ograđivanje centra, te uređenje staze za skijanje koja se nalazi odmah ispod objekta.

„Centar i sadržaji u njemu bit će na raspolaganju svim osnovnim, srednjim školama i fakultetima za izvođenje redovnih nastavnih aktivnosti, ali i za realizaciju škole u prirodi. Osim toga, planirano je i da se u saradnji s drugim institucijama organizuju i škole skijanja, terenska nastava, ljetne škole, te edukacije i doedukacije stručnih kadrova iz šumarske privrede“, pojasio je dekan Lojo.

On je naveo i da je važnost jednog ovakvog centra višestruka, posebno u oblasti istraživanja i preventivnog djelovanja na otklanjanju posljedica globalnih klimatskih promjena. Kazao je da će po završetku radova ovaj centar biti jedinstven u regiji, ali i Europi.

Kako je najavljeno, Šumarski fakultet će do kraja ove sedmice raspisati javni poziv za izradu projektne dokumentacije, kako bi se moglo krenuti u realizaciju ovog projekta.

Radio AS