Delić najavio osnivanje javnog preduzeća za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je danas inicijativu Ministarstva privrede za studijsko istraživanje društveno-ekonomske opravdanosti osnivanja javnog preduzeća za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Kako je tim povodom istakao ministar privrede Adnan Delić, jedan od preduvjeta za pokretanje daljnjih procedura osnivanja jednog ovakvog preduzeća je upravo izrada studije koja će pokazati postoji li stvarna opravdanost za pokretanjem ovakvog tipa preduzeća.

“U Kantonu Sarajevo električna energija se gotovo u cijelosti uvozi, zbog čega, između ostalog, proizilazi potreba za izmjenom politike u oblasti energetike, a posebno u oblasti elektroenergetskog sektora. Obzirom da je BiH preuzela obavezu postepenog uvođenja takse na emisije CO2 kako bi do 2030. postala dio EU ETS sistema, Kanton Sarajevo kao središte Bosne i Hercegovine, već mora početi raditi na izmjenama energetske politike, posebno u oblasti korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije”, naveo je ministar Delić.

Prvi korak na ostvarenju boljih rezultata u ovoj oblasti je izrada studije o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja javnog preduzeća u vlasništvu Kantona Sarajevo za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Za osnivanje ovog javnog preduzeća, bilo bi potrebno, ističe Delić, realizovati projekte istraživanja vjetroenergetskog potencijala na četiri potencijalne lokacije i projekte istraživanja potencijala solarne energije na dvije lokacije.

“Ova inicijativa primarno je fokusirana na električnu energiju i elektroenergetski sektor, kako zbog njegove važnosti za razvoj i konkurentnost privrede, tako i za stabiliziranje standarda kvaliteta života u Kantonu, jer električna energija osnovna je potreba u svim segmentima života, posebno u ovo digitalno vrijeme, gdje je život praktično nezamisliv bez električne energije i gdje smo svi u svakom trenutku zavisni od nje, kako u privatnoj, tako i u poslovnoj sferi djelovanja”, dodao je Delić

Ministar navodi i važnost nezavisnosti u oblasti upravljanja energetskim resursima, posebno zbog velikih turbulencija na globalnom nivou, koje se odražavaju i na lokalnom tržištu.

“Trošak električne energije sastavni je dio troškova svih proizvoda i usluga, uključujući i elementarne troškove života, a ukoliko budemo zavisili od uvoza, te troškove nikad nećemo moći staviti pod kontrolu. Sve zemlje svijeta svjesne su važnosti suverenosti u oblasti upravljanja energetskim resursima i mi svakako želimo pratiti te trendove”, pojasnio je ministar Delić.

Podsjetio je da Kanton Sarajevo raspolaže kvalitetnim prirodnim resursima koji se mogu koristiti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a koji se u ovom trenutku koriste mininamalno u odnosu na potencijal koji ima.

U Kantonu Sarajevo u 2021. godini isporučena je energija u iznosu od 5.125,88 GWh, od čega je električna energija 27,99%, prirodni gas 27,14%, čvrsta goriva 10,38% i naftni derivati 34,49%. Ukupna potrošnja energije u 2021.godini, u odnosu na 2020. godinu bila je veća za 6,01%. U 2021. godini Kanton Sarajevo uvozio je mnogo više energije nego što se proizvodilo iz domaćih resursa, odnosno od ukupne potrošnje električne energije iz uvoza je 61,64%, a domaće svega 38,36%.

Radio AS