Delić najavio otvaranje peletare do kraja godine

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić najavio je početkom februara da će Ministarstvo privrede KS zajedno s KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo ući u realizaciju projekta osnivanja fabrike za proizvodnju peleta u okviru ovog javnog preduzeća.

S tim u vezi, Vlada Kantona Sarajevo danas je donijela  Odluku o usvajanju „Studije o opravdanosti izgradnje peletare na području Kantona Sarajevo“ koju su za Ministarstvo privrede izradili prof.dr. Izudin Kešetović i mr. Armin Avdić.

Mr. Avdić je izjavio da je fabrika peleta opravadana i sa društvenog, ali i sa finansijskog aspekta, te da ima dobar razvojni potencijal za širenje proizvodnje i djelatnosti. 

„Osim navedenog, svakako treba imati na umu i ekološki segment koji nam je od iznimnog značaja. Vlada Kantona Sarajevo već je implementirala nekoliko projekata kojima se nastoji poboljšati kvalitet zraka u Kantonu, a pokretanje peletare svakako je sljedeći korak. Osim što će unaprijediti kvalitet zraka zbog smanjenja zagađenosti, također će dovest i do ubrzanja prevođenja siromašnih šuma u visokokvalitetne bukove šume koje su izvor oksigena i stabilizatori neophodni za očuvanje naše životne okoline“, pojasnio je Avdić, jedan od autora ove studije.

Ministar Delić je istakao da je zadovoljan analizama iz ove studije, te da će Ministarstvo i kantonalno preduzeće odmah krenuti u realizaciju sljedećih koraka neophodnih za što skorije pokretanje proizvodnje peleta u okviru ovog preduzeća.

„Svi posmatrani parametri su pozitivni i to nam je dodatni motiv da ovaj projekt dovedemo do kraja. Prije svega, kako sam i ranije govorio, nama je cilj bolji životni standard u Kantonu, a to podrazumijeva i zdravo životno okruženje. Ova studija pokazuje da postoje izraženi dugoročni pozitivni efekti na smanjenje zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo u narednih nekoliko godina, a osim toga cilj nam je i stabilizirati cijenu peleta na području Kantona Sarajevo i naravno uspostaviti standard u kvaliteti proizvodnje ovog energenta“, kazao je ministar Delić.

Naveo je i da će realizacija ovog projekta biti kompatibilna s aktivnostima detaljnog i obuhvatnog uređenja šumskog područja u Kantonu Sarajevo kojeg planira realizirati preduzeće „Sarajevo-šume“ u narednim godinama. Naime, Kantonalnim šumsko-razvojnim planom jedan od prioritetnih ciljeva u šumarstvu je konverzija izdanačkih šuma, odnosno prevođenje izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik što doprinosi boljem ispunjenju svih funkcija šuma, kako proizvodnih tako i zaštitnih, estetskih i drugih funkcija.

„Pokretanjem proizvodnje peleta u okviru djelatnosti preduzeća „Sarajevo – šume“ mi ćemo zaokružiti cjelokupan drvoprerađivački proces u ovom preduzeću, a adekvatnim uređenjem šumskog bogatstva na području Kantona Sarajevo omogućiti će se i podizanje stepena kvaliteta šumskih područja, kao i ukupnog bržeg rasta šuma, odnosno brže provođenje izdanačkih i degradiranih u visoke šume, čime će efekti dobiveni ovom investicijom biti značajno uvećani i dugoročno multiplicirani, a i naše šume kao prirodno bogatstvo će biti znatno brže uvečano. Također, ovo je prilika i da se tehnički procesi u preduzeću unaprijede, kao i da se preduzeće osposobi za obavljanje dodatnih djelatnosti“, naveo je ministar.

Iz Ministarstva ističu i da će blizina sirovinske baze, kao i prodajog tržišta omogućiti relativno niske troškove proizvodnje i dostave peleta krajnjim korisnicima, odnosno kupcima.

Ukupna vrijednost ove investicije procijenjena je na 8.457.000 KM, a ona obuhvata kupovinu zemljišta, uređenje i rekonstrukciju postojećih objekata te komunalne infrastrukture, kao i uređenje i kupovinu tehnološkog dijela za proizvodnju peleta, prateće opreme, mašina neophodnih za dobavljanje, sječu i transport biomase od šume do postrojenja i druge troškove. Navedena sredstva su planirana i osigurana kroz budžet Ministarstva privrede KS i finansijski plan KJP „Sarajevo – šume“.

Radio AS