Za rad javnih kuhinja Općina Centar izdvojila 40 hiljada maraka

Općina Centar Sarajevo je u budžetu za 2022. godinu obezbijedila 40 hiljada maraka za pomoć u radu javnih kuhinja.

Tim povodom je u četvrtak 21. aprila 2022. godine organizirano potpisivanje ugovora o realizaciji sredstava  sa predstavnicima šest karitativnih organizacija sa područja kantona Sarajevo. U ime Općine Centar ugovore je potpisao načelnik Srđan Mandić.

Prilikom potpisivanja ugovora posebno je naglašeno da je Općina Centar jedina općina u Kantonu Sarajevo koja izdvaja grantovska sredstva namijenjena isključivo javnim kuhinjama.

Narodnoj kuhinji „Stari Grad“ i Crvenom križu Općine Centar izdvojeno je po 10.000 maraka, a po 5.000 maraka izdvojeno je humanitarnoj organizaciji „Merhamet“, humanitarnoj karitativnoj organizaciji Franjevačke provincije Bosne srebrene „Kruh svetog Ante“, humanitarnoj pastoralnoj organizaciji „Caritas“ i srpskom humanitarnom udruženju „Dobrotvor“. Visina odobrenih sredstava je utvrđena na osnovu broja korisnika pomenutih kuhinja.

Načelnik Srđan Mandić je u razgovoru sa predstavnicima organizacija pojasnio da je svjestan situacije u kojoj se nalaze naši građani te da će Općina Centar u skladu sa finansijskim mogućnostima nastaviti podržavati humanitarni rad ovih organizacija.

Predstavnici humanitarnih organizacija su zahvalili Općini Centar na višegodišnjoj podršci koju pruža u radu narodnih i javnih kuhinja što će omogućiti za njihove korisnike bogatije obroke.

“Iskreno se nadamo da će i druge općine po uzoru na Općinu Centar u budžetu obezbijediti sredstva za pomoć u radu javnih kuhinja, budući da, nažalost, imamo sve više korisnika”, istakli su iz karitativnih organizacija.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovala je pomoćnica za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejla Dizdarević i šefica odsjeka za kulturu i sport Amra Hašimbegović Vučković.

Radio AS