Delić: Podnesena Inicijativa za izmjenu federalnog Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite iz 2012. godine

Polovinom avgusta ove godine Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt privremene odluke o zaštititi izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje” i uputila ga u skupštinsku proceduru do konačnog donošenja Privremene odluke o zaštiti ovog izvorišta.

Nacrt ove odluke pripremila je komisija na osnovu Elaborata iz 2014. godine, koji je rađen na osnovama federalnog Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva iz 2012. godine.

S obzirom na to da su ovim pravilnikom granice vodozaštitnih zona manje u odnosu na one iz Odluke iz 1987. godine, kao i da su mjere zaštite koje se njime propisuju nedostatne za kvalitetnu zaštitu izvorišta, komisija je predložila niz dodatnih istraživanja i strožjih mjera u predjelima na kojima će se vršiti istraživanja. Međutim, kao prioritetnu mjeru prije donošenja Privremene odluke o zaštititi izvorišta komisija je predložila hitnu izmjenu Pravilnika iz 2012. godine.

“U svom stručnom osvrtu komisija je kao prioritetnu mjeru propisala izmjene i dopune Pravilnika iz 2012. godine kako bi se donijele strožije mjere, s ciljem jače zaštite izvorišta, posebno u urbanim dijelovima našeg kantona”, naveo je ministar privrede KS Adnan Delić.

Dodao je i da je Ministarstvo privrede, odnosno Vlada KS isključiva po pitanju zaštite izvorišta, te da će se sve preporuke stručne komisije ispoštovati.

“Pravilnik je dokument Vlade FBiH i mi nemamo nadležnosti da ga samoinicijativno mijenjamo, ali se nadamo da će Vlada FBiH, odnosno Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojiti inicijativu koju smo podnijeli u vezi s izmjenama i dopunama Pravilnika iz 2012. godine, kao i da će nas uključiti u ove izmjene kao aktivne sudionike procesa”, kazao je ministar Delić.

Podsjetimo, ministar Delić ljetos je najavio da su Nacrtom privremene odluke planirani zaštita i istraživanja izvorišta kao stalna budžetska stavka, koju će morati poštovati svaka naredna Vlada koja dođe, bez obzira na političko opredjeljenje.

“To je pitanje mimo svih politika i tako ga treba posmatrati, ako doista govorimo o našem vitalnom, rekao bih čak nacionalnom interesu, jer pitka voda je upravo to, interes i prioritet iznad svih drugih prioriteta“, zaključio je ministar Delić.

Radio AS