Delić potpisao koncesioni ugovor za iskopavanje dolomita

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić potpisao je danas, u ime Vlade KS kao koncesora, ugovor o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita građevinskoj kompaniji „BH4“ iz Jajca.

Kako je danas istaknuto, ova građevinska kompanija iz Jajca je podnijela zahtjev za korištenje ove mineralne sirovine iz ležišta Duboki Do na području općine Ilidža.

“Koncesionar je ovim ugovorom stekao pravo eksploatacije mineralne sirovine dolomita u odobrenom eksploatacionom polju u skladu sa Zakonom o rudarstvu i Zakonom o geološkim istraživanjima i to u obimu od 80 hiljada metara kubnih eksploatisane čvrste stijenske mase u godini. Koncesija se dodjeljuje na tridesetogodišnje korištenje uz mogućnost daljnjeg produženja ugovora najviše na dodatnih petnaest godina, a riječ je ugovoru po kojem se Vladi Kantona Sarajevo isplaćuje značajna finansijska nakanada odmah po potpisivanju ovog ugovora”, izjavio je ministar Delić.

Sead Hodžić, prokurista u kompaniji „BH4“ nakon potpisivanja ugovora istakao je da je zadovoljan ekspeditivnošću i brzinom obrade zahtjeva, te da nakon potpisivanja ovog ugovora planiraju i ulazak na sarajevsko tržište kao izvođači građevinskih radova.

Dolomit se kao sirovina koristi za pravljenje asfaltnih mješavina za izradu završnih slojeva kolničnih konstrukcija AB-a na cestama sa srednjim i nižim vrstama prometnih opterećenja, za pripremu asfaltnih mješavina za izradu nosivih slojeva kolničnih konstrukcija AB-a na cestama sa teškim i nižim vrstama prometnih opterećenja, ali i za pravljenje mješavina za cementne betone klase B I i B II, maltera za beton, za nasipanje i izradu gornjih i donjih tamponskih slojeva kod puteva, te kao tehničko građevinski kamen.

Ministar Delić podsjetio je da je Ministarstvo privrede izmjenom Zakona o koncesijama, pripremom registra o koncesionim dobrima i snažnom opredjeljenošću da zaštiti prirodne resurse i naplati njihovo iskorištavanje tokom prethodnog perioda potpisalo ukupno tri ugovora o dodjeli koncesija, dok su dva ugovora u završnoj fazi priprema za potpisivanje.

“Opredijelili smo se za permanentnu zaštitu prirodnih resursa i kontinuiramo radimo na zaštiti kantonalnih prirodnih dobara. Osim tri ugovora za korištenje koncesija koje smo potpisali u protekle dvije godine, u narednih mjesec dana planirano je potpisivanje još dva značajna ugovora iz oblasti korištenja termomineralne vode ukupne vrijednosti oko tri miliona KM.

Također, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je do sada Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo podnijelo 85 zahtjeva za pokretanje tužbi pred nadležnim sudom, a za neizmirene obaveze za eksploataciju mineralnih sirovina i voda koji su u različitim fazama rješavanja”, dodao je ministar.

Naveo je i da je pravosnažnim presudama dosuđeno više od 36 miliona KM u korist Kantona Sarajevo, a po osnovu sporova koje je Ministarstvo pokrenulo protiv privrednih subjekata po osnovu zaključenih ugovora o koncesiji, Odluke o naknadi za eksploatacijiu voda na području Kantona Sarajevo i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u Kantonu Sarajevo.

Radio AS