Delić: Pripremili smo zakon koji će podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji uskladiti s novim svjetskim trendovima

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo utvrđen je Nacrt zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo.

Ministarstvo privrede je tokom 2021. i 2022. godine krenulo u opsežnu izmjenu zakonske infrastrukture za sve oblasti iz resora privrede, kako bi se oni uskladili s potrebama tržišta i novim trendovima koje diktiraju globalne promjene. Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi mijenja se potpuno novim zakonom koji donosi niz novina koje imaju suštinski značaj za proizvodnju domaće, zdrave hrane i razvoj ruralnih područja koja svakom godinom postaju sve važnija, posebno u oblasti turizma i gastronomije. 

Ministar privrede KS Adnan Delić je istakao da se novi zakon već u samom nazivu razlikuje od trenutno važećeg zakona, jer se po prvi put u Kantonu Sarajevo zakonom reguliše razvoj ruralnih područja, a ništa manje nisu važne ni druge izmjene koje će doprinijeti uređenju oblasti poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih gazdinstva. Tako novi zakon predviđa povećanje procenta za izdvajanje novčanih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za novčane podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Također, u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja, novi zakon donosi najveću novinu u oblasti mjera novčanih podsticaja u kojima se po prvi put zakonski uređuje mjera direktne podrške proizvodnjama koja nije vezana isključivo za proizvodnju.

“Prvi put smo zakonom regulisali direktne mjere podrške dohotku koje podrazumijevaju direktna plaćanja proizvođačima neovisno od same proizvodnje. U osnovi to znači da smo zakonom predvidjeli podsticaj mladima za preuzimanje gazdinstva, kao i podsticaj proizvođačima koji se odluče proizvodnju preusmjeriti na ekološki prihvatljive načine proizvodnje, a što je u skladu s novim trendovima tranzicije ka zelenoj ekonomiji i proizvodnji”, kazao je ministar Delić. 

Zakon kao novinu predviđa i mjere podrške općim uslugama u poljoprivredi koje podrazumijevaju podršku transferu znanja, vještina i unapređenja savjetodavnog rada u oblasti poljoprivrede, podršku istraživanjima kroz realizaciju pojedinačnih projekata iz oblasti poljoprivrede koji se ocijene značajnim za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Kantona, podršku radu različitih organizacija koje su u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Kantona, te sufinansiranje učešća poljoprivrednika na sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koji se organizuju na području Bosne i Hercegovine. 

“Ostale mjere podrške podrazumijevaju i tzv. ‘interventne mjere’, odnosno mjere kojima bi se ublažili i smanjili negativni efekti nepredviđenih okolnosti uključujući poremećaje na tržištu, što podrazumijeva da, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, Vlada može donijeti posebnu Odluku o novčanim podsticajima putem mjera podrške općim uslugama u poljoprivredi”, naveo je ministar.

U pogledu korisnika novčanih podsticaja Zakon također donosi značajne novine. Pod korisnicima novčanih podsticaja sada se smatraju “klijenti”  koji imaju pravo na ostvarenje novčanih podsticaja. Krug klijenata je zakonom proširen, jer se pod klijentima koji imaju pravo na ostvarenje novčanih podsticaja koji se provode putem mjera podrške ruralnom razvoju, osim lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava odnosno Registar klijenta, podrazumijevaju i općine.

Radio AS