Dječaci sa Grbavice iznijeli ideje u vezi sanacije sportskog igrališta kod Franjevačkog samostana

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović održao je sastanak sa grupom dječaka s područja Mjesne zajednice “Grbavica I” koji su se obratili Općini sa idejama i prijedlozima za adekvatno uređenje sportskog igrališta pored Franjevačkog samostana.

Budući da je Općina Novo Sarajevo prošle godine riješila vešedecenijski spor, te  potpisala Ugovor sa Franjevačkim profincijalatom kojim se regulisalo pitanje rekonstrukcije objekta Lamele C Franjevačkog provincijalata Bosne Srebrene i dječijeg igrališta u neposrednoj blizini, grupa djece koja svakodnevno koriste ovo igralište došli su sa prijedlozima kako da se isto uredi u skladu sa stvarnim potrebama.

Pomenuto igralište trenutno sadrži terene za mali nogomet i rukomet, teren za košarku i odbojku. Prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji isti će se zadržati, te će biti formiran novi prostor za workout park.

Zainteresovana djeca, načelniku Tanoviću predstavili su nekoliko svojih ideja, čijom realizacijom bi već postojeća rješenja za uređenje igrališta bila unapređena i prilagođena njihovim stvarnim potrebama, a neki od prijedloga su da se postavi adekvatna podloga na košarkaški teren sa kvalitetnom konstrukcijom sa tablama sa koševima, zatim da odbojkaški teren bude pješčani, kao i da se postave reflektori kako bi se u ljetnom periodu igralište moglo koristiti i u noćnim satima.

Na sastanku se razgovaralo i o mogućnostima korištenja ove sportske plohe za organizovanje raznih kulturno-sportskih manifestacija, a sve u cilju veće afirmacije sporta.

Općinski načelnik izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost što su se na ovaj način uključili u projekat, te istakao da će se svakako kroz realizaciju samih aktivnosti razmotriti realizacije nekih od njihovih ideja, jer se radi o jednom od značajnijih projekata na području ove lokalne zajednice.

Općina Novo Sarajevo pribavila je investiciono – tehničku dokumentaciju koja je ustupljena Franjevačkom provincijalatu koji će realizirati navedeni projekat.

Radio AS