Djeci bez pratnje koja se nalaze izvan privremenih prihvatnih centara biće pružena adekvatnija podrška

Čelnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo i organizacije Save the Children potpisali su danas Memorandum o saradnji.

Cilj ove saradnje je osigurati potrebnu podršku djeci bez pratnje koja se nalaze izvan privremenih prihvatnih centara u Kantonu Sarajevo. Saradnja uključuje i podršku mobilnom timu Kantonalnog centra za socijalni rad, kako bi se povećali njegovi kapaciteti i stvorili uslovi da se proširi podrška djeci u riziku. 

“Smatram da je u svakom segmentu značajna pomoć i saradnja s organizacijom Save the Children, imajući u vidu nove izazove s kojima se susrećemo. Kada je riječ o migracijama, a posebno o djeci bez roditeljskog staranja, u nekim momentima kao društvo nismo bili spremni da  adekvatno odgovorimo. Zbog toga je svaki vid pomoći, i finansijski i organizacijski, od velikog značaja, kako Ministarstvu, tako i u centrima za socijalni rad koji se susreću sa svim ovim problemima. To se posebno odnosi na Kantonalni centar za socijalni rad, koji uprkos nedostatku kadra odgovorno i savjesno radi svoj posao”, izjavila je ministrica Enda Pavić Pečenković povodom potpisivanja Memoranduma.

Ova saradnja omogućava da mobilni tim Kantonalnog centra za socijalni rad svojim radom na terenu osigurava djeci bez pratnje tačne, pouzdane, pravovremene informacije o pravnom statusu, dostupnim zakonskim mogućnostima i uslugama (medicinsko zbrinjavanje, psihosocijalna podrška, hrana, neprehrambeni artikli, smještaj…). Poseban naglasak stavljen je na identifikaciju djece bez pratnje i registraciju u nadležnim institucijama.

“Save the Children je primjer dobre saradnje institucija, javnih ustanova i međunarodnih organizacija. Svaka pomoć je od izuzetnog značaja, imajući u vidu da su sredstva koja se izdvajaju za potrebe socijalno ugroženih kategorija društva nedovoljna. Finansijska podrška za potrebe mobilnog tima nam je veoma bitna, imajući u vidu da zaposleni u mobilnom timu socijalnih službi obavljaju izuzetno odgovoran i savjestan posao. Mi u zadnje vrijeme imamo porast trgovine ljudima, a mobilni tim je direktno na terenu, među najugroženijim kategorijama društva. Kolege iz mobilnog tima prepoznaju moguće slučajeve trgovine ljudima i dostavljaju informacije, ne samo Centru za socijalni rad, nego i drugim institucijama, koje djeluju na osnovu tih informacija”, naveo je direktor Kantonalnog centra za socijalni rad Mahir Delić.

Radio AS