Dodijeljeno 300.000 KM za projekte iz oblasti inkluzivnog odgoja

Nakon provedene procedure javnog poziva, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo sklopilo je ugovore o dodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života.

Resorna ministrica Naida Hota-Muminović danas je potpisala ugovore o dodjeli sredstava za tekuću godinu s predstavnicima 25 udruženja/neprofitnih organizacija.

Za ovu svrhu, izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS ističe iznimnu važnost integracije djece i mladih s teškoćama u društvo, te nužnost pružanja adekvatne podrške njihovim porodicama. Kvalitet pedagoškog i obrazovnog rada s djecom i mladima s teškoćama ovisi u velikoj mjeri o neprekidnoj saradnji Ministarstva sa udruženjima i neprofitnim organizacijama koje aktivno sudjeluju u inkluzivnom obrazovanju i pružanju podrške djeci i mladima s poteškoćama u razvoju, te promociji inkluzivne kulture u našem društvu. Sistemska podrška i inkluzivno okruženje ključni su faktori u osiguravanju da djeca i mladi s teškoćama imaju jednake mogućnosti za razvoj, obrazovanje, socijalnu interakciju i postizanje vlastitog potencijala”, istakla je ovom prilikom ministrica Hota-Muminović.

Radio AS