Dogovorena stručna saradnja Sarajeva i Beograda na zaštiti i promociji baštine

Direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Boris Trapara jučer je u Beogradu dogovorio korake saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Ta će saradnja, nakon pauze od 30 godina, biti obnovljena. 

“Naš Zavod će u narednom periodu uspostaviti sličan oblik saradnje i sa Konzervatorskim centrom u Sjevernoj Makedoniji. Jedan od osnovnih motiva ove inicijative je mapiranje, istraživanje, valorizacija i zaštita baštine osmanskog perioda koja, pored Sarajeva, u Beogradu i Skoplju čini značajan i vrijedan dio kulturno-istorijskog naslijeđa”, rekao je Trapara. 

Prilikom posjete, Trapara je biblioteci beogradskog zavoda poklonio knjigu profesorice Sabire Husedžinović “Graditeljstvo BiH kroz stoljeća”, saopšteno je iz Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Radio AS