Domovi zdravlja otvorili nove e-mailove za hronične bolesnike kako bi lakše dobili terapiju

Zbog otežanih uslova rada i pritiska na primarnu zdravstvenu zaštitu zbog pandemije COVID-19, a u cilju poboljšanja komunikacije prema pacijentima koji koriste terapiju za hronična oboljenja, JU Dom zdravlja KS od srijede, 19. januara 2022. godine otvorila je dodatne e-mailove, sa kojima će ova vrsta usluge biti efikasnija, saopšteno je iz ove ustanove.

Korisnici zdravstvene usluge sa hroničnim oboljenjima kojima je neophodna terapija, kontakt sa timovima porodične medicine moći će ostvariti putem slijedećih e-mailova :

Dom zdravlja Stari Grad – terapija.starigrad@judzks.ba
Dom zdravlja Centar – terapija.centar@judzks.ba
Dom zdravlja Novo Sarajevo – terapija.novosarajevo@judzks.ba
Dom zdravlja Novi Grad – terapija.novigrad@judzks.ba
Dom zdravlja Ilidža – terapija.ilidza@judzks.ba
Dom zdravlja Hadžići – terapija.hadzici@judzks.ba
Dom zdravlja Vogošća – terapija.vogosca@judzks.ba
Dom zdravlja Ilijaš – terapija.ilijas@judzks.ba
Dom zdravlja Trnovo – terapija.trnovo@judzks.ba

Radio AS