U Kantonu Sarajevo počinje predaja zahtjeva za dodatak za porodice sa troje ili više djece

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo donijelo je odluku da će sve porodice koje imaju troje i više djece, bez obzira na njihov imovinski cenzus, od sada imaju pravo na dječiji doplatak, i to uvećan za 10 posto.

Na osnovu izmjena zakona izdata je instrukcija o iznosima novčanih davanja u kojima je za porodice sa troje ili više djece, bez cenzusa, utvrđen iznos od 57,70 KM za svako dijete.

Iz Udruženja porodice sa troje i više djece “Porodice tri plus” naveli su da će porodice od sutra moći podnositi zahtjeve za dodatak.

“Fantastična vijest je da su Instrukcije danas dostavljene svim nadležnim općinskim organima uprave, da bi mogli započeti sa primjenom Zakona. Sve porodice u Kantonu Sarajevo, koje imaju troje ili više djece mogu se, od sutra, obratiti Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u svojoj općini da bi predali zahtjev za taj dodatak za djecu, bez obzira na ekonomski status porodica”, dodaju.

Ranije su pozvali su resorno ministarstvo i općinske službe da što prije krenu s provedbom usvojenog zakona.

“Uživajmo u tom historijskom trenutku, za natalitet u Federaciji Bosne i Hercegovine. “Porodice tri plus” ohrabrene idu dalje, bore se za nove promjene s ciljem da sve porodice u Federaciji BiH uživaju u istim benefitima”, ističu.

klix.ba

Radio AS