Egzistencijalne naknade demobilisanim borcima u KS uvećane za 20 posto

Uporedo s izdvajanjem dodatnih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo po osnovu novih kolektivnih ugovora Vlade KS i sindikata, kao i povećanja novčanih i drugih materijalnih davanja koja se tiču socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom, povećavane su i naknade za boračku populaciju u Kantonu Sarajevo. 

“Mi smo kroz zakonska davanja, za koja je zadužen Kanton Sarajevo, povećali te iznose za pripadnike boračke populacije u određenim procentima. Najviše je povećana novčana egzistencijalna naknada demobiliziranim braniocima, i to za 20 posto, zato što se radi o najugroženijoj grupi braniteljske populacije, koja nije u radnom odnosu odnosu.

Također su za 13 posto povećane naknade za personalnu asistenciju ratnim vojnim invalidima prve, druge i treće grupe. Za 13 posto je povećan i dohodak za djecu ratnih vojnih invalida. Nakon dvije godine, povećanje naknada su dobili i nosioci ratnih priznanja, i to za 18 posto”, naveo je minstar za boračka pitanja KS Omer Osmanović.

Osmanović je apelirao i na federalni nivo vlasti da poduzme aktivnosti i iznađe dodatna sredstva za pomoć demobilisanim borcima, a posebno onima koji imaju niske penzije, kako bi im se osigurao dostojanstven život.

Radio AS