Katica: Do kraja maja uvodimo mjeru kojom će policija brže i efikasnije djelovati na ulici

Ekspertni tim za prevenciju kriminaliteta i ostalih sigurnosnih rizika u Kantonu Sarajevo nastavio je rad na rješavanju pitanja recidivista, odnosno povratnika u činjenju krivičnih djela, identifikujući ga kao jedno od gorućih pitanja za sigurnost građana u Kantonu Sarajevo.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS, nakon podnošenja inicijative Federalnom ministarstvu pravde za donošenje Zakona o probaciji FBiH, Ekspertni tim kojim predsjedava Elmedin Muratbegović, predložio je mjeru kojom će policija brže i efikasnije djelovati na ulici, prilikom zaustavljanja i legitimisanja lica.

“Naime, Ekspertni tim predložio je MUP-u Kantona Sarajevo – Upravi policije da omoguće policijskim službenicima elektronski pristup kaznenoj evidenciji Uprave policije MUP-a KS. Na ovaj način, svako lice koje bude legitimisano bit će istovremeno provjereno i kroz kaznenu evidenciju, te će policija moći efikasnije djelovati ukoliko je lice povratnik u vršenju krivičnog djela. Do sada se provjera nije mogla raditi elektronskim pristupom bazi, zbog čega je često izostajala brza reakcija protiv recidivista, tj. povratnika u vršenju krivičnih djela”, navedeno je iz Ministarstva.

Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, ova mjera će vrlo brzo biti u primjeni.

“U dogovoru sa policijskim komesarom Fatmirom Hajdarevićem, poduzete su mjere i izvršena kompletna digitalizacija kaznene evidencije što je bio prvi korak u realizaciji ove mjere. Očekujemo da će do kraja sljedećeg mjeseca policijski službenici, putem šifri koje će im biti dodijeljene, imati pristup bazi i tako moći efikasnije djelovati na ulici kada zaustave i legitimišu lica”, izjavio je Katica i dodao da je Ekspertni tim ozbiljno pristupio ovom pitanju, te da su predložili i inicirali i druge značajne mjere.

“Tražit ćemo i efikasniju kontrolu rada Federalne Komisije za uslovni otpust zatvorenika, ali i inicirati izmjene Zakona o prekršajima Kantona Sarajevo na način da se vrati mogućnost zatvorske kazne za neplaćanje prekršajnih kazni”, pojasnio je Katica.

Predsjednik Ekspertnog tima Elmedin Muratbegović istakao je da svi članovi tima maksimalno doprinose svojim stručnim znanjem i prijedlozima, te da je siguran da će zajedničkim radom inicirati značajne promjene koje će rezultirati boljim stepenom sigurnosti građana Kantona Sarajevo i vraćanjem povjerenja u policiju.

“Jedna od naših prvih mjera bila je da se omogući policijskim službenicima elektronski pristup kaznenoj evidenciji čime bi se promptno reagovalo na samoj ulici, a samim tim poslala i poruka onima koji zlouotrebljavaju zakone i krše ih da policija sada ima mnogo efikasnije mehanizme i da će biti sankcionisani. Drago mi je što je Uprava policije ovako brzo prihvatila ovu mjeru i što ćemo vrlo brzo svjedočiti njenoj primjeni u Kantonu Sarajevo”, izjavio je Muratbegović.

Ekspertni tim za prevenciju kriminaliteta i ostalih sigurnosnih rizika u Kantonu Sarajevo nastavit će svoje redovne sjednice, a kao jednu od mjera najavljuju i uvođenje aplikacija putem kojih će građani moći slati prijave policiji, kao i prijave Odboru za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo.

Radio AS