Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo razmatralo tri zakona iz resora privrede

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo održalo je 95. redovnu sjednicu na kojoj su, u sklopu javne rasprave, razmotrena tri zakona iz resora Ministarstva privrede KS. Radi se o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu i Nacrtu zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području KS.

Vezano za Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu, Vijeće je donijelo zaključak da će Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo, u ime Vijeća, održati sastanak s resornim ministrom, te će zaključci biti prilog javnoj raspravi u ime Vijeća. Po pitanju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, Vijeće je donijelo zaključak da nema primjedbi niti prijedloga na isti, te da podržava buduće aktivnosti na donošenju ovog zakona.

Raspravljajući o Nacrtu zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području KS, Udruženje poslodavaca KS je istaklo da je predloženi tekst značajno unapređenje u odnosu na postojeći zakon, da isti mnoga pitanja konkretnije definira, te samim tim stvara predispozicije za pravilno upravljanje poticajima u poljoprivredi u Kantonu. Ovaj zakon je na tragu dodatnog motiva za građane KS koji se bave poljoprivredom, ali i za one koji će u istom prepoznati šansu, te dobiti motivaciju za bavljenje poljoprivredom.

Poseban pomak je napravljen u dijelu koji se tiče iznosa izdvajanja za poljoprivredu iz budžeta KS, gdje je iznos s dosadašnjih 0,5 posto, podignut na iznos od na 0,7 posto, što je povećanje od oko 2.400.000 KM, odnosno ukupno izdvajanje na godišnjem nivou bi iznosilo oko 8.500.000 KM, zavisno od iznosa budžeta za svaku godinu.

Posebno se ističe da je potrebno, nakon donošenja ovog zakona, podzakonskim aktom definirati na koji način će propisani iznos biti raspoređen, a u kontekstu svih ciljeva propisanih zakonom. Iz dosadašnjeg iskustva, pri primjeni trenutno važećeg zakona, kao značajan problem se ističe  transparentnost raspodjele sredstava i  opravdanost ulaganja. Na kraju rasprave je zaključeno da je Nacrt zakona  kvalitetan, ali se pažnja mora usmjeriti na  implementaciju istog i transparentnost dodijeljenih sredstava.  Vijeće je podržalo stav Udruženja poslodavaca na Nacrt i isti prihvatilo kao stav Vijeća na isti.

Također, prijedlog Vijeća je da se utvrdi minimalan iznos za poticaje u poljoprivredi u iznosu od jedan posto budžeta KS, umjesto 0,7 posto,  kako je utvrđeno u Nacrtu zakona, te da Vlada razmotri otkup tržišnih viškova, tako da sufinansira tržišnu razliku u cijeni. Vijeće je donijelo Zaključak o održavanju tematske sjednice Vijeća u narednom periodu, na kojoj će se razmatrati rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Radio AS