Energoinvest predložio Vladi FBiH smanjenje cijene gasa za 12,5 posto

Energoinvest obavještava da je na bazi novodostavljene cijene prirodnog gasa od strane ruskog isporučioca Gazprom Exporta, izvršio rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog gasa za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH.

Zahtjev za korekciju cijene prirodnog gasa dostavlja se Vladi 05.04.2023. godine i isti sumarno rezultira sa ukupnim smanjenjem cijene prirodnog gasa u procentualnom iznosu od 12,53% u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

Ukoliko Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog gasa prema distributeru Sarajevogas iznosiće 0,866 KM/m3 u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala koja je iznosila 0,990 KM/m3, i primjenjivaće se od 01.04.2023. godine.

Na sniženje cijene prirodnog gasa je uticao kvartalni pad cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog gasa. Također je došlo do blagog trenda pada vrijednosti USD u odnosu na EUR i KM, što je sumarno rezultiralo gore navedenim sniženjem.

“Očekujemo da će i distributer Sarajevogas kao i Toplane izvršiti sniženje cijena prema građanstvu u gore navedenom iznosu”, saopštili su iz Energoinvesta.

Radio AS