Epizoda Pripravnost: Kazne za nepoštivanje interventnih mjera, “Rad” intenzivirao čišćenje saobraćajnica

Foto: Arhiv

Nakon proglašenja epizode Pripravnost, zbog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo, nadležni kantonalni inspektori, te  policija i uposlenici KJKP “Rad” kontinuirano provode aktivnosti propisane Planom interventnih mjera.

Uz asistenciju pripadnika MUP-a, kantonalna saobraćajna inspekcija provodi pojačane kontrole u zoni A-općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, gdje je  zabranjeno kretanje automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, te vozače preusmjerava iz ove zone.

Nakon proglašenja epizode Pripravnost, Inspektorat urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije KUIP-a pokrenuo je postupke inspekcijskog nadzora putem nadležne Kantonalne inspekcije zaštite okoliša i  kantonalne urbanističko-građevinske inspekcije.

Inspekcija zaštite okoliša uputila je upozorenje za 82 subjekta koji se nalaze na Listi pravnih i fizičkih lica koja u svojoj djelatnosti imaju emisiju zagađujućih materija u zrak da su obavezni primjenjivati odredbe Plana interventnih mjera od trenutka proglašenja epizode Pripravnost.

“U konkretnom slučaju, ova inspekcija kontroliše odredbu Plana kojom je propisano da su od trenutka proglašenja epizode Pripravnost sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije sa Liste, a koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, dužna smanjiti temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2°C, te preći na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti.

Navedeni pravni subjekti su upozoreni da ukoliko se ne budu pridržavali Plana  podliježu sankcijama, shodno odredbama čl. 60. u vezi čl. 41. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo za koje je predviđena kazna u iznosu 1.000 do 5.000 KM za pravno lice (500 do 1.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu), odnosno 500 do 1.000 KM za fizičko lice”, navode iz KUIP-a.

Pored navedenog, ova inspekcija trenutno prioritetno postupa po prijavama o spaljivanju otpada na otvorenom prostoru ili u postrojenjima koja nisu namijenjena za spaljivanje otpada.

Ovakva nedozvoljena postupanja se kažnjavaju.

U ovom periodu i Urbanističko-građevinska inspekcija vrši pojačan nadzor nad svim objektima u izgradnji za koje je odobrenje za građenje donijelo resorno kantonalno Ministarstvo. Nadzor nad gradilištima i objektima u izgradnji za koje postupak odobravanja provode općine, vrše nadležni općinski urbanističko-građevinski inspektori.

Od proglašenja epizode Pripravnost, ekipe “Rad”-a intenzivirale su čišćenje i pranje saobraćajnica uz primjenu mokrog postupka kalcij-hloridom, kako bi se spriječilo podizanje prašine u zrak.

Radio AS