Grad Sarajevo će finansirati nabavku ultrazvučnog aparata u Općoj bolnici

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.

U izmjenama budžeta je između ostalog predviđeno izdvajanje 93.000 KM za nabavka ultrazvučnog aparata a za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Kako stoji u obrazloženju aparati koje JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” ima na raspolaganju su dotrajali i limitirajući su faktor za obim ultrazvučnih pregleda.

Pored ove stavke u izmjenama budžeta za kapitalne transfere predviđena su sredstva za nabavku glavnog projekta obnove vrtića “Agan Bostandžić” na Širokači, rekonstrukciju i adaptaciju Zgrade DPO, te kupovinu parne lokomotive za bistričku stanicu.

Radio AS