Evidentirano povećanje polena trava i pojava polena korova u Sarajevu

Prema izvještaju koji je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostavio Centar za ekologiju i prirodne resurse “Akademik Sulejman Redžić” pri Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA, praćenjem alergenih vrsta polena na području Kantona Sarajevo (mjerna stanica Pofalići), tokom prethodne sedmice su uočeni sljedeći trendovi:

smanjenje koncentracije polena drveća u vazduhu;

povećanje koncentracije polena trava u vazduhu i

pojava polena korova u vazduhu.

Iako je prvi maksimum polena pri kraju (maksimum polena drveća), nažalost polen drvenastih biljaka je još prisutan u vazduhu. Tokom prethodnog perioda na MS Pofalići konstatovane su umjerene koncentracije polena borova (Pinaceae), te niske koncentracije polena lipe, tise, čempresa i oraha.

Osobama koje su alergične na polen drvenastih biljaka, posebno na polen borova i lipe se preporučuje da izbjegavaju u prvom redu četinarske šume, a zatim i parkove u kojima je glavna konstituirajuća vrsta lipa (Tilia sp). Osobama koje su alergične na polen drvenastih biljaka, se preporučuje da slobodno vrijeme provode iznad gornje granice šume.

Tokom juna evidentno je povećanje polena trava (Poaceae) i pojava polena korova (Plantaginaceae) u vazduhu. Ukoliko vremenski uslovi dozvole u narednom periodu doći će do povećanja polena trava. Koncentracija polena korova će tokom mjeseca juna biti niska, a do povećanja će doći najvjerovatnije krajem jula i početkom avgusta.

Osobama koje su alergične na polen trava, preporučuje se da izbjegavaju nepokošene i neuređene površine, te da slobodno vrijeme provode u okviru svijetlih lišćarsko-listopadnih šuma ili pored rijeke u okviru poplavnih šuma.

Uvidom u polen kalendar, ali i dosadašnje godišnje izvještaje, u narednom periodu se očekuje blagi pad polena drvenastih biljaka i postepeno povećanje koncentracije polena trava i korova.

Osobama sa sezonskim alergijskim rinitisom se preporučuje planiranje izlazaka u skladu sa sedmičnim izvještajima, odnosno da ograniče kretanje kada je koncentracija polena visoka, da drže zatvorene prozore i ukoliko koriste klima uređaje da isti posjeduje HEPA filter (high-efficiency particulate air).

Svim osobama sa sezonskim alergijskim rinitisom se preporučuje da se u slučaju promjene kliničke slike jave nadležnom ljekaru.

Radio AS