Zbog dnevnih vrućina, radnici na bazenu Dobrinja keramiku postavljaju noću

Radovi na bazenu Dobrinja izvode se u noćnim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Postavljanje keramike započelo je u ovoj sedmici u isto vrijeme sa postavljanjem vanjskog popločanja oko bazena.

Ove radove izvodi firma iz Turske jer na našem tržištu nema dovoljno firmi koje te poslove vrše sa 100 posto preciznošću uz korištenje laserske opreme.

Načelnik općine Novi Grad Semir Efendić napomenuo je da poslove na ugradnji bazenske tehnike, pumpi filtera i sistema hlorisanja vode izvodi firma iz Slovenije.

Radio AS