Evropska komisija dodijelila Univerzitetu u Sarajevu Erasmus povelju u visokom obrazovanju

Slijedom uspješne prijave Univerziteta u Sarajevu za novo Erasmus+ programsko razdoblje, Evropska komisija dodijelila je Univerzitetu u Sarajevu Erasmus povelju u visokom obrazovanju 2021-2027 (ECHE).

Erasmus povelja (ECHE) univerzitetima služi kao opšti kvalitativni okvir za aktivnosti evropske i međunarodne saradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu programa Erasmus+.

Dodjela ECHE-a preduslov je za učešće u novom Erasmus+ programu, kao i u tri ključne aktivnosti koje on obuhvata – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, saradnja radi ostvarivanja inovacija i razmjena dobre prakse, podrška reformi politika.

Načela ECHE-a prilagođena su u skladu s novim naglascima programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027., kao što su digitalizacija, uključivanje i održivost.

Neke od najvažnijih novosti su odlučnost da se dopre do nedovoljno zastupljenih skupina u mobilnosti putem strategija uključivanja, primjena zelene prakse u organizaciji aktivnosti programa Erasmus+, provedba digitalizacije putem inicijative za evropsku studentsku iskaznicu i mobilne aplikacije Erasmus+, kao i odlučnost da se poveća građanski angažman mobilnih studenata.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj je kazao da dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju predstavlja još jedno izuzetno priznanje ali i značajan iskorak kada je u pitanju međunarodna saradnja i još bolja integracija UNSA u Evropski prostor visokog obrazovanja.

Dodjela Erasmus povelje u visokom obrazovanju, po riječima prorektorice za međunarodnu saradnju UNSA Enite Nakaš, predstavlja potvrdu kvalitete procesa rada i priznanje za kontinuirani rad na unapređenju kvaliteta obrazovanja.

“Ova povelja dodatno će ojačati poziciju Univerziteta u Sarajevu kao ključnog aktera međunarodne saradnje i otvoriti nove mogućnosti za razvoj”, navela je Nakaš.

Radio AS