Federacija BiH će osigurati banjske kapacitete za liječenje ranjenika iz Ukrajine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovina je usvojila informaciju o obezbjeđivanju smještaja za izbjeglice u okviru kapaciteta hotela kojima upravlja Agencija za upravljanje oduzetom imovinom. Na osnovu zahtjeva iz ukrajinske ambasade, osigurat će se smještaj i liječenje ranjenika u banjama.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovina usvojila je informaciju o mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine, a koje je dostavila Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.

“Mi smo osudili invaziju i osjećamo ljudsku i državničku potrebu, zbog onoga što smo i sami prošli, da reagiramo u smještaju i rješavanju, pomaganju izbjeglica. Stavljamo odmah 40 ležajeva u hotelu u posjedu Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, sa mogućnosti da se proširi za još 40 ležajeva”, izjavio je Novalić.

Naloženo je da Ministarstvo turizma da uradi presjek vanjskih kapaciteta šest banja u Federaciji sa odvajanjem minimalno jedan posto kapaciteta za ukrajinske ranjenike i njihovu rehabilitaciju. Po riječima Novalića ova mjera je bila zahtjev iz ambasade Ukrajine.

Vlada Federacije je donijela zaključak da se uputi incijativa Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine zatraži utvrđivanje statusa izbjeglih osoba za stanovnike iz Ukrajine. Odluka o tome još nije donešena i osobe iz Ukrajine u Bosni i Hercegovini nemaju status izbjeglica.

klix.ba

Radio AS