Federalno ministarstvo odbilo da “Vatra” legalizuje dograđeni objekat u centru Sarajeva

Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev koji je putem Općine Centar uputilo pravno lice “Vatra” d.o.o. Sarajevo za legalizaciju dograđenog objekta u centru Sarajeva.

“Odbija se zahtjev za legalizaciju dograđenog objekte iz ulice Ferhadija 4, kao i pretvaranje stambenog prostora u poslovni, u stambeno poslovnom objektu u ulici Ferhadija 4, područje općine Centar Sarajevo kao neosnovan”, navedeno je u rješenju.

U obrazloženju je navedeno da je postupajući po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu od 4. marta ove godine u upravnom sporu tužitelja “Vatra” d.o.o. Sarajevo, kojom je poništeno rješenje ovog Ministarstva, ovo Federalno ministarstvo pokrenulo, radi iznesenih primjedbi Kantonalnog suda, obnovu predmetnog upravnog postupka.

U obnovljenom upravnom postupku ovo Federalno ministarstvo je ponovo razmotrilo odredbe važećih zakona i odluka koje se odnose na predmetni zahtjev te je u skladu s odredbama člana 133. Zakona o upravnom postupku, investitoru upućen dopis od 28. marta 2022. godine kojim je zatraženo izjašnjenje na sve okolnosti u vezi s predmetnim zahtjevom.

Zahtjev je odbijen iz razloga jer je utvrđeno da se predmetna lokacija u zoni ulice Ferhadija nalazi unutar granice zone zaštite nacionalnog spomenika.

Utvrđeno je da u obnovljenom postupku nisu dostavljeni dokazi koji bi mogli bitno utjecati na drugačije rješenje ove upravne stvari. Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Podsjetimo, Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je u oktobru prošle godine negativno Rješenje prema zahtjevu investitora – sarajevskog kafića Vatra da budu legalizovani dograđeni objekat u Ferhadiji 4 u Sarajevu. Nakon toga je rješenje poništeno jer je vlasnik Kenan Čedić ranije tražio izuzeće federalnog građevinskog inspektora Senada Smajića pa je postupak ponovljen.

klix.ba

Radio AS