Finansijska podrška Općoj bolnici i Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović danas je s direktorom Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Ismetom Gavrankapetanovićem i direktorom Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Sanjinom Saračevićem potpisao sporazume o dodjeli finansijskih sredstava za rekonstrukciju liftova, odnosno nabavku opreme.

Sredstva su osigurana u okviru Programa utroška sredstava u kriterijima raspodjele tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2024. godinu, shodno zahtjevima pomenutih ustanova.

Tako je za Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš” obezbijeđen iznos od 200.000 KM za rekonstrukciju bolničkih liftova u ovoj zdravstvenoj ustanovi, što će doprinijeti optimizaciji protoka pacijenata i medicinske opreme i većoj efikasnosti rada bolnice.

Za Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo osigurana su sredstva u iznosu od 249.875 KM, i to za nabavku opreme za ginekološke ordinacije, internističko-kardiološkog kabinet, te kabinete medicine rada, sporta, fizikalne medicine i rehabilitacije.

Iz Ministarstva podsjećaju da je krajem aprila ove godine ministar Hasanović potpisao slične sporazume o nabavci oprema i to za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za medicinu rada, Zavod za sportsku medicinu i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Radio AS