Formira se jedinstvena baza podataka o broju ovisnika, krivičnih djela povezanih s drogama, policijskim zapljenama….

Tim za nadzor nad provedbom Strategije i Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo intenzivno radi na realizaciji utvrđenog plana aktivnosti.

Predsjednik Tima Nermin Lagumdžija izjavio je da je Tim danas održao treći radni sastanak na kojem su definisani koraci i rokovi u izradi jedinstvene baze podataka s ciljem praćenja indikatora zloupotrebe droga i implementacije Strategije.

“Svi članovi tima koji će biti zaduženi za unos su dostavili svoje prijedloge i sugestije i do sredine sljedećeg mjeseca imat ćemo prijedlog baze podataka”, potvrdio je Lagumdžija.

Ova baza podataka sadržavat će informacije o broju ovisnika koji su evidentirani kroz Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo i drugih institucija, broju krivičnih djela koja je evidentirao MUP Kantona Sarajevo, podatke o zapljenama, vrsti droga, spolu i starosnoj dobi ovisnika, broju edukacija/časova i drugih mjera koji se preventivno održavaju u školskim ustanovama i drugo.

Kako je istakao ministar Katica, podatke iz baze prezentirat će Vladi Kantona Sarajevo svaka tri mjeseca, kako bi se pratilo i nadziralo provođenje Strategije.

“Ovako detaljan i strateški pristup omogućit će nam da se jače borimo na planu zloupotrebe droga i smanjujemo njihovu dostupnost na ulicama, kao i da djelujemo preventivno. MUP Kantona Sarajevo je nosilac ovih aktivnosti, ali aktivno smo uključili i ostala nadležna ministarstva i institucije koje će unositi podatke kojima raspolažu.

Vjerujem da će Kanton Sarajevo biti pionir u Bosni i Hercegovini sa ovakvim strateškim pristupom. Baza podataka o izvršiocima, vrstama opojne droge, načinu izvršenja, ugroženim područjima i slično omogućit će nam kvalitetniju analizu podataka s ciljem boljeg razumijevanja obima i prirode tržišta opojnih droga. Na osnovu toga ćemo predlagati mjere i poduzimati korake”, istakao je ministar Katica.

Koliko je uspostava baze podataka značajna za borbu protiv zloupotrebe droga, pojasnio je i član Tima za izradu strategije, kao i Tima za nadzor, zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić koji je radio na prikupljanju podataka za izradu situacione analize u oblasti zloupotrebe opojnih droga u KS.

U periodu od 2018 do 2022. godine programima liječenja kroz Ambulantu i Savjetovalište Zavoda za narkomaniju obuhvaćeno je 9.312 pacijenata. Od tog broja, 2.913 pacijenata javilo se po prvi put u Ustanovu kako bi započeli tretman liječenja. Upoređivanje s prethodnim periodom nije bilo moguće izvršiti zbog nepostojanja baze podataka.

“Uvođenje baze podataka je mjera koja podrazumijeva provedbu aktivnosti koje su usmjerene na osiguranje  komunikacije, razmjene informacija i koordiniranog djelovanja između svih subjekata uključenih u sistem sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. Također, potrebno je osigurati nadzor nad provedbom svih strateških mjera i povezanih aktivnosti putem uspostavljanja baze podataka koja treba sadržavati informacije dostavljene od svih nadležnih subjekata uključenih u implementaciju Strategije i pratećeg akcionog plana”, istakao je Pobrić.

Unos podataka u bazu vršit će ovlaštena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Radio AS