Forto: Urbanom transformacijom Sarajeva približavamo se Evropi, grad vraćamo pješacima

Sporazum o realizaciji “Projekta urbane transformacije Sarajeva” između ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo potpisan je danas u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu.

Sporazum su potpisali prof. Hubert Klumpner sa Švicarskog Instituta za tehnologiju u Cirihu (ETH Zurich), prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA), prof. dr. Adnan Pašić sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) ) i Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (IPDCS). Potpisivanju su prisustvovali predstavnici Švicarske ambasade u Sarajevu, SECO, Vlade KS…

Projekat urbane transformacije Sarajeva je četverogodišnji interdisciplinarni projekat, finansiran od Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), koji putem transparentnih i inkluzivnih pristupa urbanističkom planiranju doprinosi pozitivnom ekonomskom razvoju zasnovanom na klimatskoj otpornosti i održivom urbanom planiranju.

Sporazum se fokusira na sljedeće komponente projekta:

  • Naučna i na činjenicama zasnovana podrška ETH Zurich i UNSA Zavodu za planiranje Kantona Sarajevo na izradi i testiranju Urbanističkog plana, uključujući razvoj UP digitalnog alata za Sarajevo, koji se koristi za analizu polazne osnove, te simulaciju i vizualizaciju budućih scenarija za razvoj grada Sarajeva.
  • Razvoj urbanih prototipova i intervencija manjeg obima kao katalizatora urbane transformacije Sarajeva.

Navedene projektne komponente i aktivnosti dopunjene su komponentom Institucionalizacije usmjerene na izgradnju kapaciteta i politički dijalog kojim koordinira Konzorcij konsultanta (Urbaplan, Helvetas i ENOVA).

Potpisivanje Sporazuma je popraćeno otvaranjem izložbe “Klimatski koridori Sarajevo”, koja prikazuje integrisane urbanističke strategije i dizajn prototipskih arhitektonskih projekata za Sarajevo. Transformabilne vizije razvijene su tokom zajedničkog dizajn studija UNSA i ETH Zurich od strane bosanskohercegovačkih i švicarskih studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija. Otvaranje izložbe održano je 11. aprila u “Urban Design Studio Sarajevo”, radnom i prezentacijskom prostoru projekta koji djeluje kao simbioza dizajna i imaginacije sa sarajevskom javnošću i svim zainteresovanim tokom trajanja UTPS. Danas, 12. aprila u “Urban Design Studio Sarajevo” bit će održane Noći arhitekture “Urbana transformacija”.

Kako je u izjavi novinarima rekao premijer KS Edin Forto, Univerzitet u Sarajevu nosi neke od procesa u kojim struka, a posebno studenti, treba da učestvuju u urbanoj transformaciji grada.

“Radujem se da u saradnji sa ETH institutom, te Vladom i Ambasadom Švicarske možemo unijeti najbolje prakse u Sarajevo. Sve što je dobro u Cirihu ili Oslu, mora biti dobro i za građane Sarajeva. Akcenat je na tome da se grad mora vratiti pješacima, da ne dominiraju automobili. Građani, pješaci i njihove potrebe moraju biti u fokusu, da se prošire biciklističke staze i infrastruktura, kao i  zelene površine”, kazao je premijer Forto.

Kako je dodao, ljudi u najurbanijim dijelovima grada treba da se osjećaju lijepo i da žele da žive tu.

“To je ono što privlači naše ljude u gradovima van BiH, red i kvalitet. Postoje tzv. 15-minuti gradovi u kojima tokom 15-minutnog hoda možete dobiti sve vrste usluga. To je moderna urbana transformacija i ono što Sarajevo treba da zagovara i da se jednostavno približavamo Evropi i na taj način, kvalitetom života”, zaključio je premijer Forto.

Potpisivanju sporazuma, između ostalih, prisustvovali su i ministrica za nauku, visoko obrazovanju i mlade KS Aleksandra Nikolić i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović. Obraćajući se učesnicima, oni su izrazili zadovoljstvo da se ovakav projekt realizira u Sarajevu i poručili da će u svojim resorima učiniti sve kako bi on bio realiziran. 

Radio AS