Grad Sarajevo će Islamskoj zajednici u BiH plaćati zakup zemljišta na kojem je Vijećnica

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, objavila je da je razgovarala sa reisu-l-ulemom Husein efendijom Kavazovićem, a tema razgovora je bilo vakufsko zemljište na kojem je izgrađena Vijećnica.

“Tema našeg razgovora je bilo pitanje vakufskog zemljišta na kojem je izgrađena Vijećnica. Budući da je Grad Sarajevo uknjižen 1/1 kao vlasnik Vijećnice, postoji obaveza plaćanja mukate”, napisala je Karić.

Pojasnila je da je za lokaciju u Austro-Ugarskoj mukata plaćana u iznosu tri groša groša godišnje.

“Nikada ne smijemo zanemariti obavezu plaćanja svih obaveza prema vakufima, to je naša zakonska i ljudska, moralna obaveza. Na narednoj sjednici gradskog vijeća predložiću tekst sporazuma”, poručila je gradonačelnica.

Naglasila je da je važno da vjerske zajednice i svi nivoi vlasti podstiču vrijednosti zajedništva, dijaloga, međusobnog uvažavanja.

Radio AS