Građani nakon javnih konsultacija saglasni: Nema gradnje na “Hastahani”

U periodu od 26. januara do 18. februara ove godine građani općine Centar, Sarajeva, kao i drugi zainteresovani su posredstvom platforme centar.urbanlab.ba imali priliku učestvovati u anketi i izraziti svoj stav o budućim sadržajima i funkcijama na prostoru „Hastahane“.

U procesu javnih konsultacija 405 građana je podijelilo svoje vizije i ideje vezane za izgled i funkcionalnost budućeg prostora „Hastahana“.

Većina ispitanika, njih 42,61 posto Hastahanu posjećuje povremeno za vrijeme trajanja različitih manifestacija, dok 35 posto stanuje u blizini lokaliteta. Postojeći prostor „Hastahane“ se najviše koristi za različite kulturne i socijalne manifestacije (21,93%), zatim za druženje sa prijateljima i porodicom (18,50% i 11,75%), za parkiranje (13,11%), za individualni odmor (12,19%) i za rekreaciju (11,99%).

Građani trenutno ovaj prostor karakterišu kao zapušten, neiskorišten, ali sa potencijalom, dok ga u budućnosti percipiraju kao zelenu oazu pogodnu za druženje i rekreaciju. 

56,06 posto anketiranih smatra da je potrebno onemogućiti pristup automobilima na cijeloj lokaciji, dok njih 43,94 posto podržava korištenje jednog dijela lokacije kao podzemni ili nadzemni parking prostor. 29,92 posto građana smatra da su „Hastahani“ potrebne dodatne pješačke staze, 20,88% je za izgradnju podzemne garaže sa trgom i zelenilom na krovu, 18,72% smatra da je na lokaciji potreban parking prostor za bicikle i skutere, dok ih 17,12% podržava izgradnju biciklističkih staza.

56,31% građana smatra da je potrebno više zelenila na ovom lokalitetu, te da „Hastahanu“ treba urediti kao park, dok se 42,68% građana zalaže za ideju da bi „Hastahana“ trebala biti kombinacija trga i zelenih površina u približno jednakom omjeru. Ipak građani su saglasni oko jednog stava, a to je da na ovoj lokaciji ne treba graditi nove objekte – 86,11%, naspram 13,89% koji smatraju da je potrebno graditi nove objekte.

Od navedenih 13,89% koji se zalažu za izgradnju novih objekata njih 30,15% smatraju da je potrebna podzemna garaža, 25,74% je za izgradnju administrativnog objekta, 16,91% je za izgradnju privremenih višenamjenskih paviljona za potrebe uličnog marketa, suvenirnice i slično, dok ostatak vjeruje da je potrebna izgradnja kulturnog ili edukativnog objekta tipa muzeja, galerije ili dnevnog centra za mlade.

Od prioritetnih sadržaja koji bi ovaj lokalitet učinili atraktivnijim na prvom mjestu su mjesta za okupljanje i odmor (19,58%), zatim igrališta za djecu sa zonama prilagođenim različitim uzrastima (14,91%), amfiteatri za projekcije i predstave na otvorenom (12,82%), izložbe na otvorenom (11,44%), skate park (10,29%) i kafei (8,36%). Pored navedenog građani smatraju da je ključno omogućiti bolji pristup svim kategorijama korisnika (osobe sa otežanim kretanjem), obezbijediti video/sigurnosni sistem nadzora, energetski efikasnu rasvjetu, zaštitu od sunca i kiše, te kreirati dodatne ulaze na lokaciju.

Također, anketirani građani su mišljenja da je na lokalitetu potrebno više drveća, travnjaka, te aromatičnog bilja i cvijeća.

Kako bi ove nadasve inspirativne ideje građana bile pretočene u projektna rješenja pozivamo sve zainteresovane domaće i međunarodne arhitekte, urbaniste, pejzažne arhitekte, te studente arhitekture i dizajna da se prijave na međunarodni poziv/inovacijski izazov za idejno rješenje javnog prostora „Hastahana“ u Sarajevu, koji će biti otvoren od 28.2. do 6.4.2022.

Učesnici se ohrabruju da osmisle inovativna rješenja inspirisana prirodom i vođena idejama stanovnika Sarajeva, koja će doprinijeti urbanoj regeneraciji „Hastahane“ – kultne lokacije u srcu Sarajeva gdje se preklapaju značajni historijski periodi.

Međunarodnom pozivu se može pristupiti preko ovog linka.

Radio AS