Građani ne odustaju, pozivaju na nastavak borbe protiv gradnje naftnog terminala na Dobrinji

Neformalna grupa građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju” poziva građane da im se u nedjelju 19. decembra 2021. godine pridruže na potpisivanju peticije kojom se od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo traži da, u skladu sa zakonom, izvrši preispitivanje okolinske dozvole izdate za gradnju skladišta kerozina i benzinske pumpe koji se grade u sarajevskom naselju Dobrinja.

Potpisivanje peticije će biti na platou ispred Ekonomskog fakulteta te BBI centra u Sarajevu u periodu od 11:00 do 14:00 sati.

Peticijom se traži da se, obavezno, izradi studija utjecaja na okoliš, koju bi radila certificirana kompanija, te da se na adekvatan način ogranizuje javna rasprava, što propisuju i odredbe Aarhuske konvencije koju je potpisala i BiH. Potpisnici peticije traže i od Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo da preispitaju sve dozvole izdate ispred Općine Novi Grad Sarajevo (urbanistička i građevinska dozvola), a koje se tiču ovog predmeta, s obzirom na to da su dozvole u nadležnosti ove općine izdate na osnovu pravno falične, odnosno zakonski upitne okolišne dozvole.

“Dragi sugrađani, pokazali ste veliki interes za potpisivanje peticije za preispitivanje okolinske dozvole. Dokazali ste da se želite aktivno boriti za pitku vodu Sarajeva, kao i za zdravlje i sigurnost svih građana. Borba protiv korupcije na svim nivoima vlasti se nastavlja! Hvala vam što ste na strani istine”, navode iz neformalne grupe građana.

Podsjećamo, građani sarajevskog naselja Dobrinja se mjesecima bore s, kako tvrde nelegalnom gradnjom Hifa-OIL d.o.o. kompleksa na Dobrinji, koji se gradi pored Međunarodnog aerodroma.

“Tokom svoje borbe dokazali smo niz neregularnosti pri izdavanju saglasnosti i dozvola te apelovali na nadležne da je u pitanju III vodozaštitna zona u kojoj je ovakva vrsta gradnje strogo zabranjena. Čak je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svojim dopisima prema Ministarstvu privrede KS i Agenciji za vodno područje rijeke Save od 04.11.2021. godine navelo niz propusta napravljenih u općinskim i kantonalnim službama prilikom izdavanja saglasnosti i dozvola, te zatražilo njihovo povlačenje, čime je potvrdilo da su građani upravu. Bez obzira na sve to, gradnja kompleksa se i dan-danas nastavlja! Ugroženi su životi građana, sa više aspekata: sigurnosnog, zdravstvenog (zbog isparavanja naftnih derivata), a ugroženo je i snadbijevanje pitkom vodom u čitavom gradu Sarajevu”, navodi se u reakciji.

Građani su predali i krivičnu prijavu protiv načelnika Općine Novi Grad i njegovih pomoćnika te su, nakon uvida u naknadno pribavljenu dokumentaciju i istraživanja, došli do novih informacija i saznanja koje su također priložili Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo a tiču se nezakonitosti I propusta koje su napravljene od strane: Agencije za vodno područje rijeke Save, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BIH, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Inspektorata privredne, vodne i šumarske inspekcije KS – inspektorica Indira K., Federalna uprava za inspekcijske poslove – inspektor Ejub S., kao i Investitora (odnosno projektanske kuće koja je izradila glavni projekat).

“Mi nastavljamo našu pravnu borbu protiv svih nadležnih institucija i iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne obustavi gradnja nelegalnog kompleksa u blizini stambenih zgrada. Budite i vi dio ove borbe, pridružite nam se putem Facebook stranice Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju. Interesi privatnih investitora ne smiju biti važniji od zdravlja i sigurnosti građana”, zaključuje u svojoj poruci neformalna grupa građana.

klix.ba

Radio AS