Nove mjere: Slanje automobila na vanredni tehnički, kazne za odlaganje pepela u kontejnere

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu.

Na bazi stalne analize i ocjenjivanja efikasnosti mjera, kao i rezultata istraživanja koja se provode sa stručnim institucijama, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS kontinuirano predlaže inoviranje Plana, kako bi mjere bile što djelotvornije.

Tako je novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila, na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, omogućio potpunije regulisanje obaveza provjere izduvnih gasova vozila i rad stanica tehničkog pregleda, te samim tim postupanje organa nadležnih za saobraćaj i unutrašnje poslove.

Pravilnik, između ostalog, predviđa da službenici MUP-a KS upućuju na vanredni tehnički pregled vozilo za koje postoji sumnja da izduvnim gasovima prekomjerno zagađuje okoliš, kao i da se intenziviraju ove aktivnosti  u slučajevima proglašenja epizoda “Upozorenje” i “Uzbuna”.

Novina je i da je obavezano Ministarstvo saobraćaja KS da izvještava Vladu KS o radu stanica tehničkog pregleda vozila, u vezi sa vršenjem eko-testa, budući da se informacije ovog karaktera ne dostavljaju  od strane  Ministarstva prometa FBiH i pored više upućenih zahtjeva.

Redefinisane su i obaveze drugih subjekata zaduženih za primjenu Plana, među kojima Ministarstva zdravstva KS, Kantonalne uprave civilne zaštite, itd.

Jedna od inoviranih mjera precizira zabranu spaljivanja otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru i u postrojenjima koja nisu namijenjena za spaljivanje otpada. Mjera se posebno odnosi na pravna i fizička lica koja u svojoj djelatnosti produkuju otpad koji je sagoriv, poput otpadnih ulja, automobilskih guma, ambalaže i sl.  Kontrolu na terenu u slučaju kršenja ove mjere vršit  nadležne općinske i kantonalne inspekcije.

Propisano je, između ostalog, da je kažnjivo odlaganje vrelog pepela u kontejnere za komunalni otpad, što će  biti predmet pojačanog nadzora komunalnih redara.

Podsjećamo da se sve sumnje za nedozvoljena spaljivanja otpada mogu prijaviti  na Ekotelefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite broj 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Inovirane mjere detaljnije pojašnjavaju i obaveze nadležnih subjekata u upotrebi “mokrog postupka” za obaranje čestica u zimskoj sezoni, navedeno je, između ostalog.

Novi plan isključuje mogućnost uvođenja sistema vožnje par-nepar u epizodi “Uzbuna”, zbog teškoća u provođenju.

Radio AS