Građanima neprihvatljiva planirana izgradnja na Čengić Vili, Tibra Pacific vlasnik dijela zemljišta

Građani su na javnoj raspravi ponovo poručili da se protiv izgradnji više stambenih građevina u sarajevskom naselju Čengić Vila. Vlasnik dijela zemljišta na kojem se namjerava graditi je kompanija Tibra Pacific.

Javnoj raspravi, održanoj 6. februara, prisustvovao je veliki broj građana. Njima nije prihvatljivo da se realizira ono što je predloženo regulacionim planom “Hepok Čengić Vila III”, a to je izgradnja zgrada sa sedam, osam i devet spratova, a u kojima bi bili i poslovni prostori. Predložena je i gradnja etažne garaže. Prema riječima mještana, protive se prvobitnom planu iz 2002., kao i njegovim korekcijama iz 2016.

Jedan od razloga za njihovo protivljenje jeste što bi se gradilo na zelenoj površini i što postojeća javna infrastruktura ne bi bila adekvatna za dodatni broj stanovnika. Taj broj bi se mogao povećati za nekoliko stotina.

Osim toga, kako su naveli, nije im prihvatljiva izgradnja tranzitne saobraćajnice kojima bi se povezale ulice Azize Šaćirbegović i Kraljice Jelene. Tvrde da bi se tom saobraćajnicom ugrozio kvalitet života u ovom dijelu općine Novi Grad. Kako su kazali, cesta bi bila uz njihove prozore. Strahuju da bi se realizacijom spomenutog regulacionog plana narušio kvalitet života.

Pokrenuli su peticiju protiv izgradnje i traže da se izradi novi regulacioni plan koji neće podrazumijevati izgradnju stambeno-poslovnih građevina i etažne garaže. Također traže da se u ovom dijelu grada saniraju klizišta, ali ne onako kako su to predložile vlasti – izgradnjom spomenutih građevina. U nevladinoj organizaciji Eko akcija su naglasili da je na spomenutoj lokaciji veliki broj stabala i da je upitno da li je klizište aktivno.

Uvidom u katastarske podatke, osim fizičkih lica, vlasnici zemljišta na kojima bi građevine trebale biti su i pravna lica, među kojima su kompanija Tibra Pacific i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Prema katastarskim podacima Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine (FGU), Tibra Pacific je vlasnik voćnjaka s površinom 604 metra kvadratnih. Ova kompanija je u Kantonu Sarajevo izgradila veliki broj stambenih jedinica, prije svega u općinama Ilidža i Novi Grad. Plan joj je da gradi i u centru glavnog grada.

Kantonalni zavod za izgradnju je vlasnik više parcela koje su označene kao voćnjaci.

(Klix.ba)

Radio AS