Hadžiahmetović najavio realizaciju projekata pomoći mladima u rješavanju stambenog pitanja

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović najavio je danas realizaciju projekata pomoći mladima u rješavanju stambenog pitanja za ovu 2022. godinu.

“Rješavanje stambenog pitanja mladih je, pored pitanja zaposlenja, najsloženije i najznačajnije egzistencijalno pitanje, posebno u postojećoj ekonomskoj situaciji, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Kantonu Sarajevo. U cilju iznalaženja što povoljnijih mogućnosti, u uslovima visoke stope nezaposlenosti mladih, visoke cijene kvadratnog metra stana, visokih kamatnih stopa na stambene kredite kod banaka, niskih plaća mladih koji su zaposleni, subvencioniranjem sredstava za rješavanje stambenog pitanja mladih se obezbjeđuje podrška mladima u rješavanju njihovog stambenog pitanja, a što je i jedan od strateških ciljeva socijalne brige iz Strategije prema mladima Kantona Sarajevo 2019-2023. godine, koju je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 14. maja 2019. godine”, istakao je ministar Hadžiahmetović.

Dodao je i kako je iz navedenih razloga, Ministarstvo koje on predvodi i u 2022. godini pristupilo izradi prijedloga Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, a koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

“Po javnom pozivu koji je raspisalo ovo resorno ministarstvo, na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, prijavilo se 609 kandidata. Ranije imenovana komisija je izvršila pregled i bodovanje kandidata, te utvrdila nacrt liste reda prvenstva, prema kome je 509 kandidata ispunjavalo sve uslove iz javnog poziva, dok su prijave 100 kandidata odbačene zbog neispunjavanja uslova javnog poziva. Kandidati su imali mogućnost da izjave prigovor na nacrt rang-liste u roku od sedam dana od dana objavljivanja nacrta rang-liste meni, kao ministru, a nakon čega sam, poslije razmatranja prigovora, na prijedlog komisije utvrdio konačnu rang-listu prema kojoj je 511 kandidata bodovano. Upravo ovim licima će biti isplaćena sredstva u iznosu od po 10.000 KM na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih u 2022. godini”, objasnio je ministar Hadžiahmetović, te kazao kako je za ovu namjenu na posebnoj poziciji ovog ministarstva osigurano ukupno 5.110.000 KM.

Pored ovog projekta, Ministarstvo je u 2022. godini, a u cilju  implementacije progresivne natalitetne politike, pristupilo i izradi prijedloga Odluke o subvencioniranju dijela zakupnine stana ili kuće mladim u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, koju je također usvojila Vlada Kantona Sarajevo, a kojom se obezbjeđuje podrška za one koji nisu kreditno sposobni i nemaju mogućnost da kroz kupovinu stana riješe svoje stambeno pitanje.

Ovom odlukom Ministarstvo na ime subvencioniranja dijela zakupnine stana ili kuće mladim u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, po redoslijedu s konačne rang liste reda prvenstva, subvencionira iznos zakupnine s iznosom od 200 KM, mjesečno, i to za period od šest mjeseci. Po javnom pozivu koji je raspisalo ovo ministarstvo, na osnovu Odluke o subvencioniranju dijela zakupnine stana ili kuće mladim u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, prijavilo se 29 kandidata. I u ovom slučaju je komisija izvršila pregled i bodovanje kandidata, te utvrdila nacrt liste reda prvenstva, prema kome 24 kandidata ispunjava uslove javnog poziva, dok su prijave pet kandidata odbačene zbog neispunjavanja uslova javnog poziva”, obrazložio je ministar Hadžiahmetović i ovaj projekt.

Naveo je kako su i ovi kandidati imali mogućnost da izjave prigovor na nacrt rang-liste u roku od sedam dana od dana objavljivanja nacrta rang-liste njemu kao ministru, kao i da prigovora nije bilo, nakon čega je utvrđena konačna rang lista, te ista objavljena.

“Prema ovoj listi subvenciju po ovom osnovu ostvarit će 24 mlada aplikanta”, naglasio je ministar Hadžiahmetović.

Radio AS